Herceg novi ulice.jpg

Novljani ni nakon 11 godina ne mogu odahnuti kada je riječ kolektoru i postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, koji je "nadživio" tri vlasti, ostavši nezavršen.

Građani se s pravom pitaju da li je moguće da nešto što je prozvano projektom vijeka i što nije ni završeno ni tehnički primljeno, platili 30 miliona evra i plaćaju još, piše crnogorski "Dan". Popravke su isuviše česte, a kolektor funkcioniše tako što radnici preduzeća Vodovod i kanalizacija, lopatama, dva puta dnevno moraju čistiti fekalije sa rešetaka pumpnih postrojenja Forte mare i Savina. Iz Vodovoda konstatuju da je kolektor “bušan kao sito”, dok iz Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture obećavaju da će do predstojeće turističke sezone sanirati kritične tačke, te tužiti turskog izvođača radova, kompaniju "Ćeltikćoglu".

Milan Zarić, direktor Društva, kazao je da su angažovali tim inženjera firme Voding 92, koji su uradili Akcioni plan za rekonstrukciju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama i sanaciju obalnog kolektora. Inženjer Dragoljub Kos je kazao da osnovni problem na kolektoru prodor slane vode, prouzrokovan dijelom izradom projektne dokumentacije i lošim rješenjima koje je projekat generisao, kao i greškama i problemima tokom izvođenja. Istakao je da su rokovi okvirni, jer je potrebno izraditi projekte, raspisati tendere, nabaviti opremu, procijenivši da bi se rekonstrukcija postrojenja mogla završiti za 16 do 18 mjeseci.

Kritičan i kolektor u Đenoviću

Ni u Đenoviću na potisnoj cijevi u dužini 710 metara nije nimalo lakša situacija. Zarić ukazuje da su upravo tu imali pet pucanja potisnog cjevovoda i havarije kraj Vojvodića mula.

- Trudićemo se da odradimo sve što možemo. Akcionim planom je predviđeno kako rješavati neprijatne mirise po pumpnim stanicama. Ovih dana imaćemo zajednički sastanak u Opštini, gdje ćemo donijeti odluku da što hitnije nabavimo ono što je neophodno za neutralisanje neugodnih mirisa. Naravno da ćemo preduprijediti da nam se ne bi mogle dogoditi neke havarije. Sve su nam pumpe servisirane.Takođe, agregatne stanice pravovremeno pratimo - objasnio je Zarić.

Za kolektor su predložili da se tokom godinu-dvije godine vrši monitoring sistema, da se na pumpnim stanicama ugrade mjerni instrumenti i prati prodor morske vode u kolektor i povećanje saliniteta otpadnih voda. Predloženo je da se do sezone na pumpnim stanicama ugrade uređaji za filtriranje vazduha, kako bi se eliminisali neprijatni mirisi.

Upitan ima li dovoljno sredstava da se plati ovaj posao, Zarić je odgovorio da se oni mogu rješavati u segmentima, a kompanija može i u cjelini obaviti posao. Podsjetio je da je za rekonstrukciju PPOV-a mađarska kompanija dala ponudu za 2,9 miliona, a poljska firma 3,2 miliona. Navodi i da i dalje pregovaraju sa turskom firmom "Ćeltićoglu", kako bi se izbjegla tužba za loše izvedene radove. Zarić obećava da će do početka ljetne turističke sezone Društvo hitno sanirati više dionica kolektora. Kritična dionica kolektora u dužini 17 metara se nalazi kod hotela "Delfin", gdje je u prethodnom periodu dolazilo do niza havarija, zbog oštećenja cijevi u dubini od pet metara. Smatra da je "Ju Briv" jedina kompanija koja bi mogla odgovoriti ovom zadatku, koji nije ni jednostavan, ali ni jeftin.

- Izvođač radova, turska firma "Ćeltikćoglu" odradila je loše tu dionicu. On je tu dionicu imao u reklamaciji kada je to radio ponovo, prije dvije godine. Obezbijeđeni su vještaci, izašao je sud za obezbjeđenje dokaza, konstatovana je šteta. Mi ćemo ih tužiti. Još nemamo tehnički prijem za kolektor, još primopredaja radova nije završena. Oni mogu da se pozivaju na Strazbur, Tursku, koji je nadležan sud za arbitražu. Za ono što su zgriješili po našem pravosuđu za to ćemo ih tužiti ovdje. Oni su davali izjave koje nijesu vjerodostojne. Onaj ko je pratio nadzor to je ovjeravao. Imamo dokaze za sve to. To moraju da budu stručni nalazi, a imamo ih za problem u Bijeloj - kategoričan je Zarić.

Turci preplaćeni, posao nedovršen

Na jednom od ranijih zasjedanja SO, Jelena Đaković, nekadašnja predsjednica Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, kazala je da je kompanija "Ćeltikćoglu" započela posao u oktobru 2012. godine i trebalo je da ga okonča 14. februara 2014.godine. Međutim, kako nije došlo do realizacije ugovora, ugovorne strane su u periodu od 12. februara 2016. do 14. februara 2019. podnijele više međusobnih odštetnih zahtjeva. Na, kraju, kako je istakla, "Ćeltikćoglu" je tražio od Opštine 9 miliona evra odštete, Opština od pomenute kompanije tražila 1,8 miliona eura, a FIDIK-ov inženjer je presudio u korist turske kompanije, kojoj je Opština trebala da uplatiti 3,2 miliona evra. Rezime procesa je sporazum između advokatske kancelarije Šajnher, koja zastupa Opštinu, i kompanije "Ćeltikćoglu", da Opština plati turskoj kompaniji 2,3 miliona evra. Đaković je tada dodala da se išlo na sporazum jer arbitražni iziskuje vrijeme i novac.