Od omoge do alfe vladika atanasije1.jpg

U Kulturnom centru je povodom druge godine od upokojenja vladike Atanasija, koja se obilježava od 9. do 11. marta, večeras promovisana knjiga "Od omege do alfe" čiji je autor tada jeromonah Atanasije.

Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči Vladislav Topalović istakao je da je veliki značaj ove knjige neuobičajenog naslova.

"Riječ je o inverziji jednog biblijskog stiha, citata iz knjige 'Otkrivenja' gdje Hristos kaže 'Ja sam alfa i omega'. Omega je posljednje slovo grčkog alfabeta i ono je u simbolici orijentalnih naroda simbol svršetka, kraja. Poenta ove knige je da nam govori da je omega budućnost, ono što određuje sadašnjost i istoriju. Budućnost daje smisao sadašnjosti, istoriji, a ne da istorija i sadašnjost daju smisao budućnosti. To je ona poruka koju tada jeromonah Atanasije u Beogradu, poznih 80-ih i ranih 90-ih godina, saopštavao beogradskoj inteligenciji koja je tada iz filozofije apsurda Alberta Kamija i marksističko-materijalističke misli i filozofije tragala za smislom", rekao je Topalović.

Ova knjiga predstavlja radove jeromonaha Atanasija iz njegovih najproduktivnijih godina kada je bio neopterećen episkopskim dužnostima kao profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, pisao, čitao, učestvovao u naučnim forumima, konferencijama i ti radovi su najbolji reprezent njegovog bogoslovskoh stvaralaštva.

"Ova knjiga je aktuelnija sada nego u tadašnje vrijeme jer se mi kao narod, svijet i čovječanstvo nalazimo pred izazovima i pitanjima koje postavlja ova knjiga, a to je pitanje 'Čemu svijet ide? Kakvom ishodištu i ima li to smisla?'. Knjiga je riznica u kojoj možemo naći odgovore na ta pitanja", jasan je Topalović.

Od omoge do alfe vladika atanasije2.jpg

Njegovo preosveštenstvo vladika zapadno-američki Maksim, koji je učio od vladike Atanasija, naglasio je da knjiga "Od omege do alfe " zbirka nekoliko predavanja prije nego što je jeromonah Atanasije postao vladika.

"Karakteristično je kako je govorio o toj temi i šta mu je bilo važno. Radi se o tome kako mi posmatramo istoriju i da li je ona sama po sebi dovoljna ili nije. Za vladiku je istorija uvijek bila, kako se teološki kaže, eshatologizirana, a to znači da je istoriju posmatrao da vodi ka cilju, a cilj je ono što je Bog zamislio. Naslov knjige izvrće perspektivu gledanja i on je u tome bio nenadmašan i izdvaja se iz cjelokupne plejade srpskih teologa. Kao i sve što je vladika Atanasije govorio imalo je elemente proroštva tako i eshatologija uključuje u sebi apokaliptiku, a to znači posmatranje istorije pod prizmom suda koji slijedi. Prema tome sve ono što mi radimo i činimo u našem životu treba da bude pod provjerom ili verifikacijom, da li je nešto dobro ili smisleno, da li je nešto sa težinom koja garantuje trajanje. To ne zavisi od nas samih, već od nekog budućeg događaja ili buduće generacije, a u slučaju hrišćanske istorije to zavisi od Božijeg suda. Vladika Atanasije je kao pisac i kao teolog to dvoje spojio i zato je on ocijenjen kao 'znak preporečni' jer proroci nikada nisu oni koji ljudima ugađaju nego oni koji razbuđuju i pokazuju da se crkva ne može poistovjetiti sa svijetom jer ako to učini izgubiće viziju carstva, a izgubiće i svoju ulogu onoga koji podstiče, ispravlja, podsjeća, iskupljuje i spasava", rekao je vladika Maksim.

Od omoge do alfe vladika atanasije3.jpg