Het.jpg

Hidroelektrane na Trebišnjici završile su prošlu godinu sa 23 miliona KM dobiti, što je za gotovo 17 miliona maraka više u odnosu na pretprošlu godinu.

HET je u 2021. godini imao dobit od svega šest miliona KM.

Finansijski izvještaj ovog preduzeća pokazuje da su im ukupni prihodi lani povećani za oko 30 miliona maraka, pa su tako prošle godine prihodovali 93,6 miliona KM, a 2021. godine 62,9 miliona maraka.

Najviše su uvećani prihodi od prodaje proizvoda koji su pretprošle godine iznosili 57,3 miliona KM, a lani čak 90,1 milion maraka i skoro u potpunosti se odnose na prihode od povezanih lica.

Podsjećamo, Matično preduzeće „Elektropriverede RS“ kupuje od proizvodnih preduzeća ERS struju kojom snabdijeva građane i privredu, a ostatak prodaje na tržištu.

To je uticalo i na rezultat HET-a s obzirom na to da su cijene struje na svjetskom tržištu lani bile na maksimumu.

Rasli su i rashodi, te su 2021. godine iznosili 54,8 miliona KM, a prošle godine 67,2 miliona maraka.

Sudeći prema izvještaju HET je smanjio i broj radnika i to sa 665 koliko su imali pretprošle godine na 625 koliko je navedeno da su zapošljavali lani.

Iako su smanjili broj zaposlenih troškovi plata i ličnih primanja su im porasli za gotovo milion maraka pa su oni 2021. godine iznosili 19,4 miliona KM, a prošle godine 20,2 miliona maraka.

Na to je uticalo povećanje plate koje su zaposleni početkom prošle godine dobili.