Nova bolnica trebinje.jpg

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o potpisivanju ugovora za projektovanje, izgradnju i opremanje nove Javne zdravstvene ustanove Bolnica Trebinje po principu “ključ u ruke”, u vrijednosti 128,4 miliona KM.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić je zadužen da potpiše ugovor za realizaciju ovog projekta sa izabranom grupom ponuđača koju zastupa predstavnik grupe ponuđača “Herc gradnja” Bileća za ukupnu cijenu ponude od 128.448.448 KM sa PDV-om, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada je saglasna da se finansijska sredstva za realizaciju projekta obezbijede iz Budžeta Republike Srpske, u okviru Budžeta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te da će se ista isplaćivati u 48 jednakih mjesečnih rata.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske prethodno je sprovelo tendersku proceduru i donijelo odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te pribavilo mišljenje Pravobranilaštva Srpske na nacrt ugovora, navedeno je u saopštenju.

Vlada Republike Srpske je zadužila Republičku direkciju za obnovu i izgradnju da vrši stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova.

Ukupna bruto površina bolničkog kompleksa je 17.826 metara kvadratnih.

Bolnički objekat imaće 223 kreveta i obuhvataće više bolničkih odjeljenja i nekoliko dnevnih bolnica.

Predviđena je medicinska oprema koja treba da zadovolji standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, po visokim medicinskim standardima i adekvatna za pružanje planiranih medicinskih usluga.

Kompleks će sadržavati i prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i pripadajuće kolske i pješačke komunikacije zajedno sa parkinzima i zelenim površinama.