RiTE-Gacko.jpg

Рудник и термоелектрана „Гацко“ суочава се са тужбама „тешким“ скоро 30 милиона КМ, а међу највећим су спорови које је против овог предузећа покренуо „Боксит“ из Милића те повезана фирма „Матично предузеће“ Електропривреде РС.

Овај податак објелодањен је у ревизорском извјештају РиТЕ „Гацко“ за 2021. годину који је тек сад објављен, а у којем је навeдено да је процијењена вриједност спорова у којима је предузеће тужена страна 29,7 милиона КМ без ефеката евентуалних затезних камата и трошкова судских поступака.

„Од тог износа, најзначајнији су спорови са предузећем ’Боксит’ по основу дуга за изведене радове и накнаду штете од 18,7 милиона КМ, спор са МХ ЕРС Матично предузеће од 7,2 милиона КМ и судски спор са предузећем ’Метеор’’ Билећа по основу дуга за испоручену робу од 1,5 милиона КМ“, наводи се у документу.

Поред тога, ревизори су упозорили и да су текуће обавезе предузећа на крају 2021. превазилазиле текућа средства за 6,9 милиона, а што указује на постојање проблема везаних за немогућност сервисирања обавеза у току редовних оперативних активности.

Навели су и да пословање предузећа у складу са начелом сталности пословања зависи од континуиране финансијске подршке Матичног предузећа.