Vlada rs.jpg

Службеница Министарства рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске Милана Грујић осуђена је на годину и десет мјесеци затвора те 2.000 марака споредне казне због проневјере 110.000 марака, потврђено је у Основном суду Бањалука.

Она је признала кривична дјела превара и обмана при добијају кредита и склопила споразум према којем је добила блажу казну затвора од прописане.

– Новчану казну је обавезна платити у року од три мјесеца по правоснажности пресуде. Ако осуђена не плати новчану казну у цјелости или дјелимично у одређеном року, суд ће одредити њено принудно извршење, те ако новчана казна путем принудног извршења не буде исплаћена у року од једне године, суд ће донијети одлуку о замијени новчане казне затворском – рекли су у суду.

Такође, овај суд је наложио да Грујићева у буџет Републике Српске надокнади штету у износу од 109.044,09 КМ, у року од осам мјесеци по правоснажности пресуде.

– Оптужена се обавезује да на име судског паушала плати 150 КМ, а на име трошкова насталих у току истраге 1.185 КМ и то у року три мјесеца по правоснажности пресуде – рекли су нам у суду.

Дисциплински поступак против Грујићеве је застарио, након, по свему судећи, намјерног одуговлачења, због чега је ван снаге стављена одлука првостепене комисије о прекиду радног односа.

То значи да се Грујићка, која се од тада до данас води на боловању и уредно добија плату из буџета Републике Српске, може без проблема вратити на радно мјесто са којег је извршила кривично дјело.

Отишла је тако далеко, да је још тражила да јој се надокнаде трошкови за писање жалбе у износу од 562,50 КМ, али то је комисија одбила.

Извор портала Капитал каже да је дисциплински поступак одуговлачен да би се од санакције сачувао члан странке иако је проневјерила озбиљне паре које још није вратила.

Пријаву против ње 2018. године поднијело је министарство, а утврђено је да је починила чак 14 кривичних дјела.

– Добија плату све вријеме док је на боловању и задржала је посао – рекао је наш извор.

Теретили су је за злоупотребу положаја одговорног лица, навођење на овјеравање неистинитог садржаја, фалсификовање или уништавање службене исправе и обману при добијању кредита или других погодности.

Из овог министарства још увијек нисмо добили одговоре око радно правног статуса осуђене службенице, пише Капитал.