Vlada rs.jpg

Službenica Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Milana Grujić osuđena je na godinu i deset mjeseci zatvora te 2.000 maraka sporedne kazne zbog pronevjere 110.000 maraka, potvrđeno je u Osnovnom sudu Banjaluka.

Ona je priznala krivična djela prevara i obmana pri dobijaju kredita i sklopila sporazum prema kojem je dobila blažu kaznu zatvora od propisane.

– Novčanu kaznu je obavezna platiti u roku od tri mjeseca po pravosnažnosti presude. Ako osuđena ne plati novčanu kaznu u cjelosti ili djelimično u određenom roku, sud će odrediti njeno prinudno izvršenje, te ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude isplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamijeni novčane kazne zatvorskom – rekli su u sudu.

Takođe, ovaj sud je naložio da Grujićeva u budžet Republike Srpske nadoknadi štetu u iznosu od 109.044,09 KM, u roku od osam mjeseci po pravosnažnosti presude.

– Optužena se obavezuje da na ime sudskog paušala plati 150 KM, a na ime troškova nastalih u toku istrage 1.185 KM i to u roku tri mjeseca po pravosnažnosti presude – rekli su nam u sudu.

Disciplinski postupak protiv Grujićeve je zastario, nakon, po svemu sudeći, namjernog odugovlačenja, zbog čega je van snage stavljena odluka prvostepene komisije o prekidu radnog odnosa.

To znači da se Grujićka, koja se od tada do danas vodi na bolovanju i uredno dobija platu iz budžeta Republike Srpske, može bez problema vratiti na radno mjesto sa kojeg je izvršila krivično djelo.

Otišla je tako daleko, da je još tražila da joj se nadoknade troškovi za pisanje žalbe u iznosu od 562,50 KM, ali to je komisija odbila.

Izvor portala Kapital kaže da je disciplinski postupak odugovlačen da bi se od sanakcije sačuvao član stranke iako je pronevjerila ozbiljne pare koje još nije vratila.

Prijavu protiv nje 2018. godine podnijelo je ministarstvo, a utvrđeno je da je počinila čak 14 krivičnih djela.

– Dobija platu sve vrijeme dok je na bolovanju i zadržala je posao – rekao je naš izvor.

Teretili su je za zloupotrebu položaja odgovornog lica, navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, falsifikovanje ili uništavanje službene isprave i obmanu pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti.

Iz ovog ministarstva još uvijek nismo dobili odgovore oko radno pravnog statusa osuđene službenice, piše Kapital.