Mjerno mjesto struja.jpg

У Републици Српској од данас се струја за домаћинства обрачунава по различитим цијенама, у зависности од количине потрошене електричне енергије.

Из Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске /РЕРС/ Срни је раније речено да ће домаћинства која троше до 500 киловат-часова мјесечно струју плаћати према првом обиму, она која троше од 501 до 1.500 киловат-часова по другом, а за потрошњу вишу од 1.500 киловат-часова по трећем.

"Приликом обрачуна утрошене струје за домаћинства из друге тарифне групе /двотарифна/ утрошена електрична енергија у вишој и мањој дневној тарифи за поједине обим се утврђује пропорционално учешћу више и мање дневне тарифе у укупно мјесечно утрошеној активној електричној енергији", наводе из РЕРС-а, уз напомену да ће се такав обрачун струје примјењивати једнако током цијеле године.

Из Комисије су подсјетили да су 15. децембра, донијели одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивних система и за јавно снабдијевање електричном енергијом.

Претходно је спроведен тарифни поступак по захтјевима оператора дистрибутивних система у Српској за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и разматрен захтјев јавног снабдјевача "Електропривреда Републике Српске" за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање.

Информација Регулаторне комисије и Калкулатор путем којег се може извршити провјера износа рачуна за другу конкретну потрошњу, као и износа рачуна по ставкама /мрежа, енергија, услуга јавног снабдијевања, накнада за обновљиве изворе енергије/ доступни су на интернет страници Регулаторне комисије на адреси: хттпс://реерс.ба/информација-калкулатор-обрацуна-утросене-електрицне-енергије-за-домацинства/ /крај