70 godina glasa trebinja1.jpg

Povodom proslave 70 godina postojanja „Glasa Trebinja“, u Muzeju Hercegovine održana je promocija knjige „Kad dođem u Beograd“, autora Šćepana Aleksića.

O jubileju "Glasa Trebinja" govorio je direktor Centra za informisanje i obrazovanje Trebinje Manojlo Ćuk.

"Tog davnog decembra 1952. godine iz štampe je izašla prva 'Naša komuna', kojom se strane sreskog odbora Narodnog fronta namjeravalo inicirati i podstaknuti 'društveno ekonomski razvoj' te istaći sve ono što je pozitivno i vrlo bitno za široke narodne mase. U prvoj Našoj komuni, pod naslovom 'Zašto izlazimo' u prvom planu je istaknuta namjera izlazećeg glasila da podstakne sve važne činioce društvene zajednice - aludirajući na razvoju: poljoprivrede, industrije, podsticaj i unapređenje školstva (kako osnovnog tako i visokog), kulturnog života sreza. Do broja tri izlazila je 'Naša komuna', a samo nekoliko mjeseci kasnije, u 1953. godini, izašao je 'Glas', sličnog formata i sličnog naznačenog oblika ovom današnjem", kazao je Ćuk.

Ćuk je istakao da je ideja da se na sedamdesetogodišnjicu proslave Glasa Trebinja promoviše knjiga Šćepana Aleksića došla spontano sredinom ove godine u jednom razgovoru.

"Inicirao sam da promocija bude jedan poklon sedamdesetogodišnjici i kad smo razgovarali o tome Aleksić je prihvatio i rekao da će obraditi 50 tekstova. Večeras smo finiširali taj projekat, knjiga se pojavila sa tekstovima koje je izabrao autor. Šćepan je 40 godina prisutan u Glasu Trebinja i mislim da je jedan od najstarijih. Iduće godine štampaćemo reportaže i priče koje je objavio naš saradnik Žarko Janjić iz Ljubinja", rekao je Ćuk.

70 godina glasa trebinja2.jpg

Autor knjige "Kad dođem u Beograd" Šćepan Aleksić rekao je da je bilo teško izabrati 50 tekstova koji se nalaze u knjizi, koji su objavljeni u Glasu Trebinja u posljednjih šest godina.

Knjiga počinje autorovim zapažanjem da je Hercegovina stvorena za priču i pričanje.

"U tom istom periodu pod istim nadnaslovom 'Pismo iz Hercegovine' objavio sam oko 100 priča. Ja sam se trudio da to bude nešto što se meni činilo najboljim. Međutim, čitalačka publika možda će reći da sam izostavio neke koje su bile bolje. Sve zavisi od čitalaca i šta se kome sviđa", rekao je Aleksić.

Različiti su motivi i teme, ali sve je u skladu sa nadnaslovom u Glasu Trebinja "Sve je Hercegovina", a nadnaslov je "Pismo iz Hercegovine".

"Ja se tim pismom koji neprekidno teče sedam godina na jednoj stranici obraćam ne samo Hercegovcima koji su u svijetu, već i Hercegovcima koji su ovdje u Trebinju. Kad dođem u Beograd onda se osjećam po beogradski. Treba pročitati ovu priču pa će se vidjeti zbog čega je ovaj naslov. Beograd je uvijek bio Beograd za nas Hercegovce"  jasan je Aleksić.

Za jubilej Glasa Trebinja Šćepan Aleksić je dao do znanja da ne zna da postoji neki lokalni ili regionalni list u BiH koji neprekidno izlazi 70 godina.

"S time u vezi, Glas Trebinja je jedinstven list i čestitam mu jublej od 70 godina i neprekidnog izlaženja i želim mu da doživi i 100 godina i obilježi taj jubilej", kazao je Aleksić.

Profesor Ratomir Ćuk iz Ljubinja je iznio svoje zapažanje o Aleksiću sa kojim se druži od "Turskog druma".

"On piše lagano, melodičnim hercegovačkim jezikom. Njegove priče su čitljive i prihvatamo ih lako i ne nameće pouku, a pouku ima svaka njegova priča. Prošao sam sa njim Ljubinje, Trebinje,...Ja njega čitam, čitam sve dok me ne zabole rebra od smijeha", poručio je Ćuk.

Odlomke iz knjige "Kad dođem u Beograd" čitali su Biljana Medar i Simo Radić.

70 godina glasa trebinja3.jpg