Vlada rs.jpg

Министри у Влади Републике Српске и директори републичких управа и управних организација у обавези су да до 31. децембра раскину уговоре о раду са свим лицима која се воде као запослена у њиховим институцијама, а не појављују се и не долазе на радна мјеста, наводи се у допису из Кабинета предсједника Владе Републике Српске Радована Вишковића.

У допису се истиче да је о наведеном потребно доставити писмени извјештај у Кабинет предсједника Владе до краја ове године.

"Уколико се након задатог рока установи да се и даље таква лица налазе у радном односу, одговорна лица-руководиоци биће санкционисани, а то значи разријешени функција на којима се налазе", истиче се у допису који је потписао шеф Кабинета предсједника Владе Жељко Ђурић.

Министарства која у свом саставу имају републичке управе и републичке управне организације дужна су да их упознају о овом допису.

Допис је упућен свим министарствима, те директорима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Републичке управе за инспекцијске послове, Републичке управе цивилне заштите, Републичког секретаријата за законодавство, Агенције за државну управу, Републичког секретаријата за расељена лица и миграције, Џендер центра, в.д. правног представника Канцеларије правног представника, као и директорима Службе за заједничке послове Владе Републике Српске, Хеликоптерског сервиса и Угоститељског сервиса Републике Српске.