zeljko tepavcevic predsjednik konfederacije sindikata rs.jpg

Dogovoreno je povećanje plata radnicima Rudnika i termoelektrane Gacko, tako da do najavljivanog štrajka neće doći, potvrdio je predsjednik Sindikata Željko Tepavčević.

“Mi smo danas uspjeli da napravimo jedan konstruktivan dogovor na onim principima kako smo to i zahtijevali – da se poveća uvećanje na uslove rada, odnosno iznos plata tim ljudima, da se poveća kroz cijenu rada i da sva ona mjesta koja su imala niske plate obezbijedimo da ti ljudi imaju minimalno 1.000 KM”, rekao je Tepavčević.
Naglasio je da se kroz sve ove modele povećanja plate obezbjeđuje uvećanje mase novca za 15 procenata.

Objasnio je da ovaj dogovor prevashoidno važi za RiTE Gacko, ali i za sva ostala elektroprivredna preduzeća.

“Izmjenama Člana 67 Kolektivnog ugovora stvaraju se preduslovi da se i ostalima povećavaju plate koji su na otežanim uslovima rada. Mi smo imali niske plate koje su išle i ispod 700 maraka, a imali smo i te neke više. Na ovaj način će se Gacko izjednačiti sa Ugljevikom i prevashodno se ta povećanja odnose na naše radnike u proizvodnji u rudniku i na termoelektrani, a naravno i na sve one radnike koji rade u održavanju”, dodao je on.

Istakao je da se već od ponedjeljka kreće u realizaciju postignutog dogovora.