Javni dug Velike Britanije je još 2020. godine premašio cifru od 2.600 milijardi funti, a zaduživanje dostiglo preko 150 milijardi funti, kako je saopštio Zavod za nacionalnu statistiku Velike Britanije. Toliko im je bilo sjajno u EU da svoj dug danas mjere u hiljadama milijardi funti?!

Šta se dešava sa državama u EU?

Američka ekonomija je u dubokoj krizi i počiva samo na dolaru, koji mora sve više da se štampa, što dovodi do rekordnih nivoa inflacije u samim Sjedinjenim Državama. Iznos javnog duga raste svake sekunde http://fincan.ru/arti.../13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni/?) i dostigao je rekordan nivo od skoro 30 triliona dolara (Napomena: bilion je hiljadu miliona , trilion je HILJADU BILIONA) . Dakle, JAVNI DUG TRENUTNO IZNOSI 30 TRILIONA DOLARA! Realni sektor ekonomije SAD degradira. Pojednostavljeno rečeno, Amerika je prestala da zarađuje i zadržava se samo na uslužnom sektoru i berzanskim špekulacijama.

Do početka treće decenije 21. veka u svijetu se formiralo nekoliko centara realne privrede, koji su proizvodili dobra, kao što su Kina, zemlje jugoistočne Azije, Evropa. Tu su odlazile američke investicije. SAD sada imaju za cilj da ih vrate nazad i izvrše reindustrijalizaciju. Iz tog razloga EU mora da postane ekonomski uništena, militarizovana i u stalnom sukobu. To će, prema proračunima Vašingtona, natjerati investitore da povuku novac iz evropske privrede i prenesu ga  u SAD.

Poslednjih godina američka politika je bila usmjerena na podrivanje evropskog bankarskog sistema. Uvođenjem sankcija evropskim bankama, zamrzavanjem i zapljenom „nezakonito primljenih sredstava“, SAD su stvorile privid da je evropski ofšor bankarski sistem nebezbjedan i time primorale investitore da ulažu u američku, a ne evropsku ekonomiju. Ovo je bio cilj kojim su težile u publikacijama o Panami i drugim dosijeima. „Borba protiv korupcije“ nije imala nikakve veze sa tim.

„Označavanje“ nepoželjnih biznismena i političara iz ovih dosijea, trebalo je da pokaže šta čeka one koji odbijaju da ispune zahtjeve Vašingtona. Međutim, ove mjere su se pokazale nedovoljnim. Sjedinjenim Državama je bio potreban veliki evropski vojni sukob da bi stvorile okruženje nestabilnosti i neizvjesnosti za poslovanje i na ovaj način natjerali kapital, da ode iz Evrope u Ameriku.

Takav sukob je stvoren u Ukrajini.

Sada je glavni cilj Vašingtona u EU postignut. Sprovođenjem ove gigantske provokacije i stvaranjem jasnih pretnji Rusiji, SAD su primorale Rusiju da interveniše specijalnom operacijom i preduzme mere za obezbeđenje sopstvene bezbednosti.

Sljedeći korak na Zapadu je takođe izračunat. Rusija je proglašena agresorom. Protiv nje su uvedene protivpravne sankcije, koje nisu odobrene od strane Savjeta bezbjednosti UN, a kakve istorija nije videla.

Istina, čak i površna analiza, dokazuje da su, zapravo, ove sankcije bile kritičan udarac ne Rusiji, već zemljama EU!

Značajan udio u ruskom izvozu, čine nafta i gas. SAD su uvele zabranu uvoza ruske nafte, ali ova mjera je čisto deklarativnog karaktera. Za takve slučajeve postoji posebna vrsta međusobnog poravnanja (U-turn transactions), koja vam omogućava da formalno izvršite obračune sa bankama u trećim zemljama, koje nisu uključene na spiskove sankcija. Takva međusobna poravnanja su korišćena, na primer, za kupovinu iranske nafte. Jednostavno rečeno, SAD mogu, kao i ranije, da kupuju rusku naftu, tako da su tzv. sankcije SAD prema Rusiji, u tom sektoru,  marketinški trik za naivne! 

Udio ruskog gasa u energetskom bilansu evropskih zemalja poslednjih godina u prosjeku iznosi 35-40 odsto. Okruženje političke i vojne nestabilnosti, dovelo je do povećanja cijena gasa sa 800 dolara na 3.900 dolara za hiljadu kubnih metara. Cijena gasa će i dalje varirati. Takav brz, praktično trenutni rast znači početak gigantske krize za evropsku ekonomiju.

Dolazi do povećanja inflacije i smanjenja blagostanja potrošača. Posledično dolazi do povećanja kamatnih stopa na tržištu novca, usložnjavanja otplate kredita, gašenja malih preduzeća i naglog povećanja nezaposlenosti. Najviše i najbrže od svih će izgubiti Njemačka, čija je visoka konkurentnost bila posledica niske cene energenata.

Indikativno je da su glavni udarni instrumenti SAD u njihovoj borbi protiv Evrope postali ... EU i NATO.

Evropska komisija je de fakto zabranila dugoročne ugovore i obavezala evropske potrošače da kupuju gas na promptnoj berzi, a tržište energije učinila špekulativnim. NATO je počeo da koristi svoj politički pritisak da primora evropske zemlje da se pridruže protivpravnim antiruskim ekonomskim sankcijama, navodeći kao faktor „rastuću rusku prijetnju“. Insistiranje  SAD da  EU da napusti rusku naftu i gas, gde je Njemačka glavni operater i korisnik, vodi EU u svakoliku provaliju. Tjeraju i BiH, Srbiju i ostale zemlje regiona, na tu vrstu “samoubistva”!  Evropsko tržište akcija je u veoma lošem stanju.

SAD su postigle svoj cilj.

Glavna žrtva biće stanovništvo zemalja EU. Sasvim je jasno da u rukovodstvu Evropske unije nema kompetentnih ekonomista!

Glavnu ulogu u tome imaju neodgovorni populistički političari koji jednostavno nisu u stanju da procijene razmjere društveno-ekonomske krize koja je nastupila nego izvršavaju naređenja sopstvenih dželata.

S druge strane, s vojnog aspekta, biti unutar EU znači biti i okviru NATO alijanse!

Ne možete da se zalažete za ulazak u EU, a da tvrdite da zastupate neutralnost, jer ulaskom u EU ulazite u NATO područje.

Da bi Republika Srpska, odnosno BIH, vodila samostalnu sveobuhvatnu spoljnu politiku, Republika Srpska treba da bude NAŠA PRIČA A NE TUĐA!

Prof. dr Zoran Kalinić, kandidat za predsjednika Republike Srpske