mlijeko.jpg

Zbog odluke Srbije da zabrani izvoz sirovog mlijeka, doći će do poskupljenja, a nije isključena ni nestašica mlijeka u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Proizvođači, trgovci i ekonomisti za portal CAPITAL upozoravaju da će zabrana izvoza u kombinaciji sa višegodišnjim trendom pada domaće proizvodnje sirovog mlijeka u BiH, rezultirati novim talasom poskupljenja mlijeka, sireva, jogurta te pavlake.

Iz Srbije se godišnje uvozi veća količina ovih proizvoda, a zvanična statistika pokazuje da je u BiH za osam mjeseci ove godine uvezeno količinski manje, ali po znatno većoj cijeni nego u istom periodu prošle godine.

Naime, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH zaključno sa avgustom ove godine uvezeno je 5.747.026 kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda u vrijednosti od oko 11,2 miliona KM, a u istom periodu prošle godine ta ista suma je izdvojena za 7.553.515 kilograma robe. Za cijelu 2021.godinu uvezeno je 10.365.138 kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda u vrijednosti od 16,7 miliona KM.

Te količine će se na neki način morati nadoknaditi, prije svega iz domaćih izvora ali tu se javljaju problem, jer proizvodnja sirovog mlijeka u BiH već godinama stagnira.

Da situacija po ovom pitanju nije idealna potvrđuju i informacije iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Iz ministarstva su naveli da ovaj sektor u RS u 2022. godini karakteriše stagnacija nivoa proizvodnje i otkupa sirovog mlijeka uz pad isporučilaca sirovog mlijeka.

Naime analiza otkupa sirovog mlijeka u 2022. godini za period januar – juli, je pokazala da je otkup manji za 7,26 odsto ili 5.280.607 litara, u odnosu na isti period prošle godine.

“Razlog takvom stanju pored korona virusa je i značajno poskupljenje kompletnih krmnih smjesa i koncentrovane hrane od preko 40 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, dodatni problem ovog sektora je što otkupne cijene sirovog mlijeka ne prate cijene stočne hrane tako da je cijena koštanja proizvedene litre sirovog mlijeka, prema pokazateljima udruženja, nekih 20 odsto veća od trenutno otkupne cijene”, naveli su u ovom ministarstvu.

Smanjen broj grla

stoka.jpg

Posebno je zabrinjavajuće konstantno smanjenje broja muznih grla, te smanjen interes za uzgoj priplodnih junica kojim se osigurava kontinuitet ove proizvodnje.

“Analizom trenutnog stanja sektora proizvodnje, otkupa i plasmana sirovog mlijeka u Republici Srpskoj, ministarstvo i druge institucije su preduzele niz aktivnosti na ublažavanju navedenih posljedica od kojih su najznačajnije nabavka kvalitetno priplodnih junica u saradnji sa mljekarama sa sjedištem iz RS”, rekli su u Ministarstvu.

Iz ministarstva poručuju da “mljekare, pored ministarstva, moraju biti aktivnije u obezbjeđivanju sirovine za svoje instalisane kapacitete, te kontinuirano usklađivati otkupne cijene i zajedno sa farmerima preduzimati ostale aktivnosti usmjerene na održivom razvoju mljekarskog sektora, a radi prehrambene sigurnosti građana”.

Manjak mlijeka na tržištu

mljekara-padjeni-bileca.jpg

Direktor mljekare “Pađeni” Nenad Vukoje je rekao da je manjak mlijeka primjetan u cijelom regionu, ne samo u BIH.

“Deficit mlijeka je definitivno tu. U suštini mlijeka je manje i sada je nabavka svedena na državu gdje se i prerađuje”, kazao je Vukoje za CAPITAL.

On kaže da u ovom momentu još nije značajno primjetan nedostatak robe na tržištu.

Kaže da cijena sirovog mlijeka raste iz mjeseca u mjesec te da se ona neće uskoro stabilizovati.

“Otkupna cijena zavisi od slučaja do slučaja, ali ona se kreće u granicama od 0,70 KM, pa na više. Velike farme prodaju za više od 0,90 KM i uvijek se najavljuje novo poskupljenje”, naveo je on.

Kada je u pitanju ova mljekara, Vukoje kaže da imaju više mlijeka nego lani, ali da je to još uvijek nedovoljno.

“Nadamo se da ćemo nekim svojim potezima uspjeti, da nabavimo dovoljne količine mlijeka da normalno funkcionišemo”, kazao je on.

Domaći proizvođači odustaju od proizvodnje

Nabavka mlijeka od domaćih mlijekara mogla bi ići teško, jer je sve manje onih koji se bave proizvodnjom mlijeka, poručuje to Vladimir Usorac predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara RS.

“Zbog smanjene prozvodnje teško da će lokalni proizvođači moći nadoknaditi nedostatak mlijeka. Kod nas se zadnjih pet godina uništavaju grla i smanjuju stočni fondovi, tako da nema ko pokriti taj manjak mlijeka”, rekao je Usorac za CAPITAL.

Dodaje da ljudi već godinama unazad odustaju od proizvodnje mlijeka, jer im se ne isplati.

“Cijene hrane za životinje rastu, a otkupna cijena mlijeka ne. Zašto bi se neko time bavio, ako im se ne isplati. Ne možete proizvoditi mlijeko koje ćete prodavati za cijenu od 0,53 do 0,80 KM. To ne može pokriti troškove prozvodnje. Najniža otkupna cijena koja može pokriti troškove proizvodnje je 1,20 KM”, procjenjuje Usorac.

Ekonomski analitičar Admir Čavalić kaže da će ova odluka Srbije imati negativan efekat na tržište BIH.

“Taj negativni efekat će održati trend viskih cijena, odnosno moguće je da dođe do blagog rasta cijena ovih proizvoda. Ne očekujem nestašice, jer domaća industrija u kratkom ruku može pokriti ovaj manjak mlijeka iz Srbije. To je koliko sam razumio kratkoročna mjera, ali ako potraje BiH bi dugoročno mogla imati problema sa snabdjevanjem” rekao je Čavalić za CAPITAL.

Pad primjetan u zadnje tri godine
Do stagnacije u ovom sektoru nije samo došlo u 2022. godina i u RS, već je ovaj trend primjetan u prozvodnji sirovog mlijeka prisutna u cijeloj BiH. To je pokazala analiza ovog sektora, koju je uradilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH a koja je obuhvatilo period od 2019 do 2021. godine.

Naime, njihova analiza je pokazala da je proizvodnja sirovog mlijeka u BiH u prethodne tri godine stagnirala.

“Ukupna proizvodnja sirovog mlijeka u BiH za 2021. godinu je iznosila 604 miliona litara i bilježi neznatan pad od jedan odsto u poređenju sa ukupnom proizvodnjom sirovog mlijeka iz prethodne dvije godine. U suštini proizvodnja sirovog mlijeka stagnira u poslednje tri godine sa prosjekom proizvodnje nešto većim od 600 miliona litara”, navedeno je u analizi.

Raspodjela po entitetima

mlijeko.jpg

Analiza situacije po entitetima je pokazala da u Federaciji BiH proizvodnja sirovog kravljeg mlijeka bilježi neznatno smanjenje sa 322 miliona litara, koliko je iznosila 2019. godine na 313 miliona litara u 2021. godini.

“Proizvodnja ovčijeg mlijeka je bila stabilna i kretala se u rasponu od 11,3 do 11,8 miliona litara. Kontinuirano smanjenje proizvodnje je zabilježeno u proizvodnji kozijeg mlijeka, obzirom da je ista sa pet miliona litara koliko je iznosila 2019. godine smanjena na 4,6 miliona litara ili za osam odsto u 2020.godini, odnosno na 4,5 miliona litara u 2021. godini. Proizvodnja kozijeg mlijeka u 2021. godini od 4,5 miliona litara manja je za dva odsto u odnosu na godinu ranije, odnosno za 10 odsto kada se poredi sa proizvodnjom iz 2019. godine”, precizirano je u analizi.

U Republici Srpskoj proizvodnja sirovog kravljeg mlijeka je oscilirala između 254 i 266 miliona litara, s tim što je proizvodnja u toku 2021. godine bila manja za tri odsto u poređenju sa 2020. godinom, odnosno neznatno veća u odnosu na 2019.godinu.

Otkupi se manje od polovine sirovog mlijeka

Na teritoriji BiH posluje preko 30 mljekara, od kojih je 11 ispunilo sve uslove za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na evropsko tržište. Ukupni kapaciteti prerade mlijeka su oko 350 miliona litara, a iskorištenost mljekarskih kapaciteta iznosi u prosjeku oko 60 odsto.

U analizi je navedeno da mljekare u BiH otkupljuju prosječno između 37 i 40 odsto proizvedenih količina svježeg sirovog kravljeg mlijeka od domaćih proizvođača, s tim što je značajnije povećanje otkupa i to od 52 odsto zabilježeno 2021. godine.

“Iako se povećala količina otkupljenog mlijeka, nešto više od 50 odsto od proizvedene količine sirovog mlijeka, i dalje je na niskom nivou što to je potvrda ekstenzivnosti i niske tržišne orjentisanosti domaće proizvodnje sirovog mlijeka”, obrazloženo je u analizi.

Isto tako je navedeno da je prosječna otkupna cijena sirovog kravljeg mlijeka u 2021. godini iznosila 0,60 KM po litru, i da se nije se mijenjala u poslednje tri godine.

U BiH se 10.000 poljoprivrednih gazdinstava bavi tržišno orjentisanom proizvodnjom mlijeka, a kravlje mlijeko ima udio od 97 odsto u ukupnoj proizvodnji. Preostalih tri odsto dijele proizvodnja ovčijeg i kozijeg mlijeka.