Prelaz zubci.jpg

Na graničnom prelazu "Zupci" prema Crnoj Gori formirala se kolona vozila i na izlazu i na ulazu u zemlju, pa se vozačima savjetuje da koriste druge prelaze.

Kao alternativa, vozačima se savjetuje da prema Crnoj Gori koriste granične prelaze "Klobuk" i "Deleuša".