Solarna elektrana na kuci.jpg

“Elektroprivreda Republike Srpske” (ERS) pokrenula je projekat prema kojem svi zainteresovani građani Srpske imaju mogućnost da apliciraju za subvencionisane solarne panele, čijom bi ugradnjom na svojim stambenim objektima mogli proizvoditi električnu energiju za sopstvene potrebe.

U ovom preduzeću se nadaju da će na taj način privući više od 50.000 domaćinstava da na svojim objektima ugrade solarne panele. Cijeli ovaj projekat, prema prvim procjenama, vrijedi oko 500 miliona maraka.

- Ugradnjom solarnih panela na krovovima stambenih objekata građani Srpske proizvodiće električnu energiju za sopstvene potrebe i oslobađaće se znatna količina struje koju ćemo onda moći prodavati na ino tržištu. U tom slučaju, moći ćemo izvoziti veće količine i ostvarivati dodatne prihode kroz veće berzanske cijene. Pored toga, na ovaj način subvencijama za ugradnju solarnih panela želimo pomoći i vlasnicima onih domaćinstava koja imaju nešto niža mjesečna primanja. Jedna od pogodnosti jeste da će dobiti i besplatnu montažu solarnih panela na svojim objektima - istakli su za “Glas Srpske” iz “Elektroprivrede Republike Srpske”, dodajući kako će uskoro startovati aplikacija putem koje će građani moći javljati za ovaj projekat. 

Kako su pojasnili i snaga ovih mini solarnih elektrana ne može preći snagu od 10,8 kilovata, a krajnji kupac bi investirana sredstva u gradnju fotonaponskog sistema otplaćivao ovom javnom preduzeću u jednakim mjesečnim iznosima, utvrđenim u visini prosječno ostvarivanog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju tokom prethodne godine, umanjenog za deset odsto, pri čemu krajnji kupac može odlučiti i da ovu investiciju otplaćuje i u većim ratama, ukoliko to želi.

Prema riječima nadležnih iz ovog javnog preduzeća, jedan od uslova pod kojima se građani, odnosno krajnji kupci iz kategorije domaćinstva mogu prijaviti za učešće u ovom projektu jeste da su vlasnici stambenog objekta na kome se gradi ova mini solarna elektrana elektrana, te da isti ima i građevinsku dozvolu.

- Jedan od uslove jeste i da krajnji kupac ima godišnju potrošnju električne energije koja ne prelazi 3.000 kilovat sati. Takođe, objekti na kojim bi se instalirala ova oprema od strane “Elektroprivrede Republike srpske” mora biti sa kosom krovnom površinom, koja je predviđena za instalaciju fotonaponskog sistema, sa orijentacijom ka jugu, jugoistoku ili jugozapadu, pod uglom koji je jednak ili veći od 10 stepeni - istakli su iz ERS-a, dodajući da ovi objekti moraju imati i trofazne priključke, ali i da kupci ovih solarnih panela moraju imati izmirene svoje obaveze prema ERS-u za preuzetu električnu energiju.

Sa realizacijom ovog strateškog projekta se već krenulo, te je ERS već počeo sa ugradnjom solarnih panela na krovove domaćinstava trebinjskog naselja Vinogradi. Ugovore o nabavci studije korištenja energije sunca za potrebe domaćinstava potpisalo je 10 vlasnika individualnih stambenih objekata.

Prozumjer

Ovaj projekt ne bi bilo moguće sprovesti da krajem februara ove godine Narodna skupština Republike Srpske nije usvojila Zakon o obnovljivim izvorima energije, koji omogućava koncept takozvanih prozumjera, da i sami građani mogu istovremeno biti proizvođači i potrošači struje.