Nova bolnica trebinje.jpg

Влада Републике Српске се на данашњој сједници упознала са Информацијом о Споразуму о међусобној сарадњи и подјели обавеза у реализацији пројекта изградње и опремања нове ЈЗУ Болница Требиње између Министарства здравља и социјалне заштите, Града Требиње и ЈЗУ болница Требиње и исту је прихватила.

Влада је овластила министра здравља и социјалне заштите да потпише Споразум о међусобној сарадњи и подјели обавеза у реализацији пројекта изградње и опремања нове ЈЗУ Болница Требиње између Министарства здравља и социјалне заштите, Града Требиње и ЈЗУ болница Требиње.

Влада Републике Српске прихватила је Идејно архитектонско-грађевински пројекат за изградњу и опремање новог објекта ЈЗУ Болница Требиње, бруто грађевинске површине 17.826 м2 са процјењеном пројектанском вриједности свих радова и опреме за изградњу и опремање по систему „кључ у руке" која износи 109.850.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 128.524.500,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

Према Пројекту, нови објекат болнице чине главни дио објекта, спратности П+3 (приземље и три спрата), стационар спратности П+2 (приземље и два спрата) и поликлиника спратности П+2 (приземље и два спрата). Непосредно уз нови објекат болнице планиран је и објекат техничког блока са свим пратећим садржајима, као и надстрешница са осам паркинг мјеста за санитетска возила болнице. Планирано је да објекат има 223 кревета, као и медицинску опрему која треба да задовољи стандарде модерне болнице изграђене у складу са посљедњим технолошким достигнућима, по високим медицинским стандардима за пружање планираних медицинских услуга.

Планирани нови објекат болнице лоциран је у градском насељу Придворци 1, у непосредној близини магистралног пута М20 (Требиње-Херцег Нови), а предвиђен је и довољан број паркинг мјеста.

Влада је задужила Министарство здравља и социјалне заштите да изради тендерску документацију и проведе процедуру међународног јавног позива за набавку главног извођача пројекта за „Пројектовање, изградњу и опремање нове  ЈЗУ болница Требиње по принципу „кључ у руке". Влада је сагласна да се финансијска средства за реализацију пројекта обезбиједе из Буџета Републике Српске.