he dabar.jpg

Vlada Republike Srpske donijela je odluku kojom daje garanciju Republike Srpske za kreditno zaduženje Hidroelektrane "Dabar" d.o.o. Trebinje kod Izvozno-uvozne banke Kine u iznosu od 189.409.002 evra, što je oko 370 miliona KM, za izgradnju ostatka objekata ove hidroelektrane čija će instalisana snaga biti 159,15 megavata.

Period otplate kredita je 20 godina, od kojih su četiri godine grejs-perioda, uz fiksnu kamatnu stopu od 2,3 odsto, a kreditna sredstva treba da se iskoriste u roku od četiri godine, navodi se u Odluci objavljenoj u Službenom glasniku Republike Srpske.

Ovim je omogućeno da se napokon realizuje projekat iz šezdesetih godina prošlog vijeka o izgradnji sistema "Gornji horizonti" koji će elektroenergetski bilans Hidroelektrana na Trebišnjici /HET/, u čijem je vlasništvu HE "Dabar", povećati za oko 50 odsto. To će omogućiti održiv i stabilan elektroenergetski sistem u cijeloj Republici Srpskoj.

Iz HET-a kažu da će ovo biti prva hidroelektrana na području bivše Jugoslavije u kojoj je učešće sopstvenih sredstava investitora (HET) oko 40 odsto, dok je učešće kreditnih sredstava oko 60 odsto.

"Za hidroelektrane koje su se izgradile u vremenu SFRJ taj odnos je bio 70/80 odsto kreditnih sredstava naprema 30/20 odsto sopstvenih sredstava", pojasnili su u ovom preduzeću.

Izgradnja HE "Dabar" traje znatno duže od predviđenog roka, a jedan od presudnih faktora zbog čega je to tako su i tužbe pred Sudom BiH za ekološku dozvolu i postupak javnih nabavki, gdje je u oba postupka, nakon pet godina, dokazano da je sve rađeno u skladu za procedurama.

Podsjetimo, ugovor o izgradnji HE „Dabar“ potpisali su „Elektroprivreda RS“ i preduzeće “China Energy Gezhouba Group” koje će finansirati 85 odsto projekta. Ugovor je potpisan u maju prošle godine. Prethodno je Vlada Republike Srpske dala koncesiju HET za izgradnju i korišćenje HE "Dabar". Koncesija je data na 50 godina.

Ukupna vrijednost projekta HE "Dabar" je 650 miliona KM, dok je HET do sada iz sopstvenih sredstava uložio oko 120 miliona KM.

HE "Dabar" je sastavni dio projekta "Gornji horizonti", koji predviđa prebacivanje voda iz Gatačkog i Nevesinjskog polja, preko Dabarskog i Fatničkog polja u akumulaciju Bilećkog jezera.