IMG_20211230_17247.jpg

U Kulturnom centru otvorena je izožba skulptura i crteža Zorana Obrenovića. Po skulpturama koje su u drvu i kamenu vidi se da je ovaj Kolašinac figurativan umjetnik i da njeguje figurativan izraz.

Bavi se ljudskom figurom, čovjekom - njegovom egzistencijom koja ga prati kroz istorijski civilizacije, a ova izložba je presjek petnaestogodišnjeg rada Obrenovića.

Prema riječima Zorana Obrenovića, ti problemi su aktuelizovani pojavom asocijalnosti, otuđenjem kao načinom života savremenog društva koje je pod teretom tranzicije i globalizacije.

"To je društvo u kome je razbijen svaki sistem vrijednosti, a tu je pojava nekih novih društvenih pravila, normi. Imam osjećaj da se svijet mjenja velikom brzinom, a nismo uvijek skloni da prihvatamo te promjene, a ipak se moramo prilagođavati", objasnio je Obrenović.

IMG_20211230_17412.jpg

U današnje vrijeme živimo u svijetu negativnih pojava -  laži, licemerja, prevara i pinuđeni smo da svakodnevno preispitujemo svoj identitet.

"Ove moje skulpture i crteže povezujem sa svim patnjama čovjeka i pridružujem ih jednom univerzalnom ljudskom kriku koje prati sve te pojave. Od početka moga rada ta ideja mi je bila vodilja i mislim da je ta ideja humana da govorim o problemima čovjeka, njegovoj egzistenciji, životu", istakao je Obrenović.