narodna skupstina rs.jpg

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Закон о лијековима и медицинским средствима Републике Српске којим је предвиђено оснивање агенције за лијекове и медицинска средства Српске, те прописани дјелокруг, начин рада и надлежност тог тијела.

Законским одредбама је прописано да је оснивање агенције за лијекове и медицинска средства Републике Српске неопходно ради заштите и промоције здравља обезбјеђивањем квалитетних, безбједних и ефикасних лијекова и медицинских средстава за употребу у хуманој медицини и успостављања функционалног, координисаног и јединственог регулационог система лијекова и медицинских средстава.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је закључке владајуће већине у којима се наводи да је, на основу извршене анализе кисеоника који се примјењује у здравственим установама, потврђено да се у Српској користи кисеоник одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек у складу са стандардом и европском фармакопејом.

– Овим се потврђује да су пацијенти у Републици Српској лијечени на исправан начин кисеоником од проглашења ванредне ситуације изазване пандемијом вируса корона и апелује на грађане и пацијенте да не подлијежу страху и паници – истиче се у закључцима.

Закључци се односе на стање у испоруци кисеоника јавним здравственим установама у Републици Српској.

Народна скупштина, полазећи од чињенице да су заштита становништва од заразних болести и здравствена дјелатност од општег интереса, а узимајући у обзир захтјеве јавних здравствених установа за обезбјеђивање кисеоника за лијечење пацијената, закључује да је и поред свих напора који се улажу за превазилажење административних проблема у снабдијевању кисеоником здравствених установа, евидентно да је снабдјевање за вријеме трајања ванредне ситуације изазване пандемијом доведено у питање, што угрожава живот и здравље грађана.

Закључује се да институције у БиХ, превасходно Министарство цивилних послова у Савјету министара и Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ треба да у фокус рада ставе живот и здравље пацијената и активно учествују у изналажењу рјешења и превазилажењу проблема насталих у вези са снабдијевањем кисеоником јавних здравствених установа у Републици Српској.

Имајући у виду да не постоји консензус на нивоу БиХ за рјешавање питања континуираног снабдијевања медицинским кисеоником здравствених установа, закључује да се ово питање у Републици Српској треба ријешити по узору на Србију, на начин како је то прописано закључком Владе ове земље од 10. јула 2020. године.

Народна скупштина Републике Српске закључује да је, с циљем обезбјеђивања континуитета снабдијевања кисеоником одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек здравствених установа, и потребом за рјешавања административних процедура у вези са производњом и прометом на велико лијекова, те узимајући у обзир извјештаје о испитивању кисеоника узоркованог из здравствених установа издатих од акредитоване лабораторије, потребно привремено наставити снабдијевање кисеоником одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек, коју здравствене установе и добављачи већ примјењују.

Задужује се Влада Републике Српске да пропише мјере којима се обезбјеђује снабдијевање здравствених установа кисеоником одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек, чију исправност контролишу акредитоване лабораторије.

Закључке су потписали шефови посланичких клубова СНСД, Демоса, СП, Уједињене Српске, НПС и посланичка група НДП.

Ове акте подржала су 43 посланика, док су два била против.

Након гласања, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић окончао је посебну скупштинску сједницу.

Посланици опозиције нису присуствовали гласању.