Poribljavanje-1.jpg

Radnici Hidroelektrana na Trebišnjici /HET/ nastavili su akcije poribljavanja hercegovačkih vodotokova ubacivanjem 50.000 komada mlađi potočne pastrmke u rijeku Sušicu, Goričko jezero, rijeku Trebišnjicu i potok Lušac.

Mlađ je proizvedena u mrijestilištu „Mirotinj“ i bila je veličine od pet do sedam centimetara.

Vode sliva se redovno poribljavaju mlađi autohtonih vrsta ribe, a u periodu, niskog vodostaja, vrši se uređenje obala i korita Trebišnjice, uključujući i Pridvorački krak, kada se uklanja vodena vegetacija, kose obale i odnosi mješoviti otpad.