IMG_20210226_58883.jpg

U Muzeju Hercegovine održano je predavanje "Ruska emigracija u Hercegovini" autora diplomiranog prostornog planera Dejan Puhalo. 

U sklopu predavanja prikazan je dokumentarni film "Ruska emigracija u Kraljevini Jugoslaviji početkom XX vijeka". Ovaj studentski film prvi je dokumentarni film o ruskoj emigraciji u Bileći, a autor je upoznao sve prisutne s nastankom filma i mogućnostima savremene valorizacije materijalne i kulturne baštine Rusa u funkciji razvoja kulturnog turizma.

Pema riječima Dejana Puhala, interes za ovu temu proizašao je iz jednog seminarskog zadatka na fakultetu i onda je došlo do detaljnog istraživanja koje i dalje traje.

"Ovim predavanjem pokazani su prvi rezultati i oni su sklopljeni u jednu cjelinu mojim diplomskim radom i dokumentarnim filmom koji sam snimio. Pokazano je djelovanje u Bileći, Mostaru, Trebinju i Goraždu kao i jedan segment djelovanja ruske emigracije u Kraljevini Jugoslavije", rekao je Puhalo.

U Bileći je djelovala Vojna škola kao i u Goraždu, a poslije se preselila u Bijelu Crkvu. Što se tiče Trebinja to je drugi segment Ruske emigracije jer je priliv ruskih emigranata bio individualan ili u manjim grupama. Tako se mogu pronaći ruski monasi u manastiru Duži, ali i u urbanom dijelu grada Trebinja.

"Dosadašnji izvori kažu da je djelovala Kozačka jedinica u urbanom dijelu Grada, ali su potrebna detaljnija istraživanja koja će potvrditi njihov uticaj na izgradnju objekata, arhitekturu. Ruski emigranti su uglavnom bili visokoobrazovani i uticali su na razvoj nauke, medicine, arhitekture kao i u uređenju pravnih zakonodavnih ataka", naveo je Puhalo.

IMG_20210226_58540.jpg

Prema riječima Puhala najjače njihovo djelovanje u Hercegovini bilo je u Bileći, jer se kasarna kroz svoju istoriju vezala za različite istorijske sfere koje su prolazile kroz kasarnu. Ruski emigranti su uvijek težili da se stacioniraju gdje je srpsko stanovništvo i gdje su od ranije postojale veze između ova dva naroda.

"Potrebno je istaći Savu Vladislavića, porodica Miloradović i sve to ima svoju istorijsku poveznicu. Njihovo razmještanje u Hercegovini i Kraljevini Jugoslaviji je teklo planski", kazao je Puhalo.

Na kraju razgovora Puhalo je objasnio odakle prostorni planer u istorijskoj temi.

"Prostorni planer osim toga što treba da definiše namjenu prostora treba da poznaje istorijski segment odnosno koje su sve istorijske činjenice djelovale kroz taj određeni prostor i i identifikuje razvojne repere i valorizuje ih kroz savremeni način planiranja", zaključio je Puhalo.

Direktor Turističke organizacije Trebinje Marko Radić je istakao da je ovo predavanje veoma značajno i zato su pozvani svi licencirani vodiči za prostor Republike Srpske koji su specijalizovani za turiste iz Rusije.

"Njima će to biti interesantno da prezentuju ruskim turistima. Mi ćemo jedan dio iskoristiti jer je Trebinje dio video konferencije koju organizuje Vlada Republike Srpske sa kolegama iz Sankt-Peterburg 1. marta", rekao je Radić.

Organizator predavanja je Turistička organizacija Trebinje.