trebinje1.jpg

Turistička organizacija u saradnji sa Muzej Hercegovine organizuje predavanje „Ruska emigracija u Hercegovini“ koje će se održati u četvrtak 25. februara  godine u Muzeja Hercegovine.

U sklopu predavanja će biti prikazan dokumentarni film „Ruska emigracija u Kraljevini Jugoslaviji početkom XX vijeka".

Istraživanje je proizašlo iz kabinetskog i terenskog istraživanja ruske emigracije u Kraljevini Jugoslaviji početkom XX vijeka s težištem na proučavanje ruske emigracije u Hercegovini i njenog uticaja na društveni razvoj i organizaciju prostora. Snimljeni dokumentarni film je dio istraživane problematike, a istraživanje je obavljeno za potrebe izrade diplomskog rada na Studijskom programu prostorno planiranje (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci).

Autor istraživanja je dipl. prostorni planer Dejan Puhalo, a njegov mentor prof. dr Mira Mandić.