Polazak u skolu.jpg

U Obrazovnom centru „Cerovac“ u toku je upis u pripremni program za predškolce. U sklopu programa djeca će u prijatnoj atmosferi, uz kvalitetne i stručne profesore, naučiti sve ono što im je potrebno kako bi se pripremili i odlično snašli u školskim obavezama i zadacima koji su pred njima. Akcenat je na učenju slova, brojeva, sabiranju i oduzimanju.

Priprema djece  će se odvijati  kroz igru i druge aktivnosti koje kod djce razvijaju osnovne sposobnosti od kojih zavisi čitanje, pisanje i računanje. Djeca će vežbati mišiće prstiju i ruku samostalnim pisanjem i slobodnim crtanjem.  Učenje i vježbanje računanja odvijaće se kroz igru, a ne suvoparno, mehaničkim pamćenjem brojeva. Drugim rječima, u pripremnoj nastavi sve će se raditi kroz igru, nikako usiljeno.

"Naši profesori će razgovarati sa djecom o školi  u realnom kontekstu, kao mjestu gde će oni  učiti i upoznati mnogo novih drugova i gdje će doživjeti lijepa iskustva. Djeca će se upoznati  i sa školskim obavezama, koje ne moraju uvijek da im se dopadaju", kažu u Cerovcu.

Grupe su do osam učenika, a nastava se odvija svaki dan u trajanju od po 60 minuta. Nastavu izvodi diplomirani profesor razredne nastave. Za male đake naši profesori razredne nastave sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa predškolcima i završenom Montesori obukom i NTC obukom, pripremli su radne sveske za ovaj program.

Informacije svaki radni dan na telefon 059/223-502 od 8.00 do 15.00 časova