Poljoprivreda1.jpg

Poljoprivredni klaster Hercegovine – Stara Hercegovina i Slow Food Trebinje-Hercegovina u saradnji sa Muzejom Hercegovine, Savezom opština i gradom istočne Hercegovine, Foto-kinom klubom Trebinje i Centrom srednjih škola, na Trga slobode otvoren je projekt “Virtuelno putovanje stazama predaka”.

Ovaj projekat je nastao kao logičan slijed podrške poljoprivrednim proizvođačima jer Poljoprivredni klaster Hercegovine obuhvata proizvođaće i prerađivače u istočnoj Hercegovini.

"Osim tradicionalne poljoprivrede trudimo se da očuvamo i tradicionalnu proizvodnju i da istovremeno bude vidljiviji. Na taj način bi ona bila prijemčivija kako za lokalno stanovništvo tako i za turiste. Aktivnosti su različite tako da svi postanemo svjesni da će tradicionalna hrana imati sve veći značaj", rekla je predstavnik Poljoprivrednog klastera Hercegovine Svetlana Vuletić.

Prema riječima Gordane Radovanović iz Slou fuda Trebinje cilj ovog projekta je napraviti šestomjesečnu kampanju koja je podrška svjetskom događaju Terra Madre koju Slou fud organizuje svake druge godine u Italiji.

"Prvenstveno želimo da ukažemo na posebnu vrijednost kulturno-prehrambenog nasljeđa istočne Hercegovine. Mladi trebaju biti kojima će se dati pažnja i uključiće se u rad. Sa druge strane sam rad svih naših poljoprivrednih proizvođača koji u po nama junaci današnjeg doba i vakog dana izlažu na pijaci. Ne odustaju zato jer vjeruju u ono što su njihovi preci očuvali i nastavili su sa radom", istakla je Radovanović.

U okviru projekta održaće se konkursi za najbolji kratki video, fotografiju, organizovaće se gastronomska radionica sa učenicima Srednje školev(smjer kuvari), i na kraju će se sve to izložiti na multimedijalnoj izložbi u Muzeju Hercegovine u martu.

Studenti Visoke škole za turizam izradiće onlajn promotivnu turrističku mapu koja će sadržavati informacije o našem nasljeđu hrane, proizvodima, proizvođačima sa tematskim stazama, a među njima će biti staza tradicionalnih sireva Hecegovine, staza meda.

Poljoprivreda2.jpg

Predsjednik Saveza opština i grada stočne Hercegovine Luka Petrović je rekao da su oni prepoznali ove aktivnosti i da će prema mogućnostima pomoći one aktivnosti koji će napraviti korake za buduće aktivnosti.

"Mislim da je aktivnost slou food Trebinje važno u očuvanju autohtonih sorti hrane iz cijele Hercegovine. Na taj način se može prezentovati mlađim generacijama šta je to uspjevalo na ovim prostorima od čega su živjeli naši preci i da to bude komercializovano u većim količinama", rekao je Petrović.