deponija gradjevinskog otpada trebinje.jpg

Iz trebinjske Gradske uprave obavještavaju sve građane zainteresovane za odlaganje građevinskog otpada da je utvrđena lokacija deponije građevinskog materijala u okviru postojeće deponije „Obodina“.

Odlaganje građevinskog materijala će se vršiti uz kontrolu i nadzor lica zaduženih za održavanje deponije.

„Sva pravna lica koja se ne budu pridržavala pravilnog odlaganja na naprijed navedenoj lokaciji biće sankcionisana“, naveli su iz Gradske uprave.

Prilaz sa glavnog puta ka deponiji je obezbijeđen i pod video nadzoro je.

Svi zainteresovani građani mogu odlagati neupotrebljivi građevinski materijal na nevedeni lokalitet svaki dan u periodu od  7.00  do  19.00  časova.