kamene ploce kameni most.jpg

Na dijelu Kamenog mosta postavljeno je devet nedostajućih "kamenih kapa", dužine oko pet metara.

U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove kažu da u planu imaju i pjeskarenje starih "kapa" kako bi se novopostavljene uklopile u postojeće stanje.

Ranijih godina uklonjeni su grafiti sa Kamenog mosta, postavljeni su reflektori koji osvjetljavaju ovaj most na Trebišnjici, a sanirana su i  dva trotoara.