vlada-rs.jpg

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske produžilo je rok za izradu spiskova za pravna lica i preduzetnike za dodjelu sredstava za april 2020. godine iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpskedo petka, 15. maja 2020. godine, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Kako bi se omogućio jednostavniji proces prijave, na veb sajtu ministarstva se nalazi korisničko uputstvo za prijavu za izradu spiskova.

Podsjećaju, da je u sklopu aktivnosti Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske usaglašen je jedinstven pristup u načinu izrade spiskova pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukama štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično) ili posluju sa smanjenim obimom.

Aplikacija za prijavu pravnih lica i preduzetnika za dodjelu sredstava za april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske aktivna je i dostupna na veb stranici Vlade Republike Srpske na adresi prijava.vladars.net.

Poziv za uvrštenje na spisak za dodjelu sredstava za april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske predstavlja prvi korak za ostvarivanje prava na podršku shodno Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Osim prethodno pomenute prijave za dodjelu sredstava, neophodno je da sva pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove propisane navedenom Uredbom, podnesu pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate Poreskoj Upravi Republike Srpske najkasnije do 10. juna 2020. godine, poručuju iz ovog ministarstva.