narodna skupstina republike srpske.jpg

Narodna skupština će u subotu donijeti odluku o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srpskoj, najavio je srpski član Predsjedništva BiH i lider SNSD Milorad Dodik.

Ta formulacija sama po sebi zvuči ozbiljno, ali se postavlja pitanje kakav je razlika između vanrednog stanja i vanredne situacije koju je u Srpskoj proglasila Vlada, u cilju sprečavanja širenja virusa korona. Milorad Dodik je danas izjavio da vanredno stanje, između ostalog, znači i brže usvajanje zakona, a spomenuo je izmjenu Zakona o zaduženju, dugu i garancijama RS.

– Možemo pooštriti, povećati kazne za određena ponašanja. Učinićemo sve, niko ne treba da sumnja u to da smo odlučni da to dovedeno do kraja. Tek ćemo oko 1. maja napravitu presjek. Znači, u mjesecu koji dolazi mjere će biti još oštrije – rekao je Dodik.

U Ustavu RS vanredno stanje pominje se u nekoliko njegovih članova.

Za vrijeme ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja zakonom se može ograničiti raspolaganje ili utvrditi poseban način korišćenja dijela sredstava pravnih i fizičkih lica – piše u članu 56. Ustava.

U članu 70. je navedeno da je za proglašenje ovakvog stanja u Srpskoj nadležna Narodna skupština.

Narodna skupština, u skladu sa Ustavom i zakonom, proglašava: Vanredno stanje za Republiku ili dio Republike u slučaju ugrožavanja bezbjednosti, usljed elementarnih nepogoda (poplava, zemljotresa i požara), prirodnih katastrofa, epidemija, povreda ljudskih prava i sloboda i normalnog funkcionisanja ustavnih organa Republike. Odredbe ovog člana se ne odnose na upotrebu vojske i druge mjere iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine – nalaže Ustav.

Istovremeno, u članu 81. spominju se nova ovlaštenja koja može da dobije predsjednik RS, u slučaju vanrednog stanja. Međutim, zbunjuje formulacija u kojoj se pominju institucije BiH.

Predsjednik Republike za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja, kojeg proglase institucije Bosne i Hercegovine, ako Narodna skupština ne može da se sastane, na prijedlog Vlade ili po sopstvenoj inicijativi i nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, donosi uredbe sa zakonskom snagom i o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere, koje bira, odnosno imenuje i razrješava Narodna skupština. Ove uredbe odnosno odluke o imenovanju i razrješenju predsjednik Republike podnosi na potvrdu Narodnoj skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane – piše u pomenutom članu Ustava.

Ovaj član je izmijenjen još jednim amandmanom u kome se pominje čak i mogućnost “obustave” pojedinih odredbi Ustava dok traje vanredno stanje.

Aktima Narodne skupštine, odnosno aktima predsjednika Republike ako Narodna skupština ne može da se sastane, za vrijeme ratnog stanja koje proglase institucije Bosne i Hercegovine i vanrednog stanja mogu se, izuzetno, dok to stanje traje, obustaviti pojedine odredbe Ustava koje se odnose na donošenje zakona, drugih propisa i opštih akata i preduzimanja mjera republičkih organa i na pojedine ljudske slobode i prava… mijenjati organizacija i ovlašćenja izvršnih, upravnih i pravosudnih organa i njihov personalni sastav, kao i teritorijalna organizacija u Republici – piše u Ustavu Srpske.