Migranti nisu okrenuti prema bogatim arapskim zemljama koje imaju manjak stanovništva nego isključivo prema Evropi. To liči na geopolitički projekat.

migranti 2019.jpg

I dok većina evropskih zemalja strahuje od najezde migranata, bivši ambasador Srbije u Budimpešti Rade Drobac objašnjava, da je zemlja iz koje se nedavno vratio Mađarska riješila taj problem uprkos protivljenju partnera iz Evropske unije.

Viktor Orban je, kaže Drobac, veliki Mađar nacionalista, patriota koji želi da zaštiti svoj narod, njegov identitet i državu, a jedini način da to učini jeste da spreči da se to mađarsko tkivo razvodnji migrantima.

„Mađarska je kao i Srbija relativno mala zemlja, a ljudi koji dolaze sa raznih strana sveta su veoma brojni – imaju potpuno  različite intelektualne kapacitete, religiju, običaje, navike i mislim da je razumno što je on svoju zemlju zaštitio na način na koji je mislio da je to najbolje“, kaže naš sagovornik.

Migrante ne zanimaju arapske zemlje

Drobac naglašava da je Srbija suverena zemlja i da može da donosi odluke koje su u interesuju njenih građana bez konsultacija sa drugima.

„Samo je bilo pitanje kada će migrantska kriza ponovo da eskalira. Ona se koristi u međusobnom prepucavanju velikih sila, a žrtva su male zemlje na putu ka zapadnoj Evropi. U slučaju da te zapadne zemlje sada zatvore granice onda bi svi ti ljudi ostali na ovom prostoru – u Srbiji, Makedoniji, BiH, a eventualno u Bugarskoj i Rumuniji”, precizirao je Drobac.

Za našeg sagovornika humanitarno pravo i pomoć ljudima u nevolji ne može da se primjeni u ovom slučaju zato što je ono osmišljeno za manje grupe ljudi koji povremeno dolaze iz nekih radikalnih situacija.

„Mi se ipak suočavamo sa velikim grupama ljudi koje čine vojno sposobni muškarci koji su ratoborni, a ne mirni porodični ljudi koji traže uhlebljenje. Postavlja se i pitanje pitanje zašto se ti ljudi nisu okrenuli ka zemljama koje su im mnogo bliže - muslimanskim i arapskim koje su izuzetno bogate, a koji inače imaju jako malo stanovništva. Tamo bi se lakše adaptirali i ne bi u toj meri bili strano tkivo kao što su ovde u Evropi,” rekao je Drobac.

Promjena stanovništva Evrope

On smatra da iza svega stoje projekti nekih sila u sviketu koje žele namerno da mikenjaju strukturu stanovništva u tradicionalnoj, nacionalno orijentisanoj Evropi radi nekih svojih globalističkog ciljeva.

„To je velika opasnost za našu zemlju i mislim da nema ništa sporno da i  Austrija i Mađarska pomognu da se ojačaju srpske granice. Nama je predsjednik Orban nudio žicu, jer štiteći nas on zapravo štiti sebe. Ja sam siguran da je raspoloženje u velikom dijelu naroda tih zemalja protiv migranata, jer je Orban dobio posljednje izbore upravo na antimigratornoj politici“, kaže naš bivši ambasadaor u Budimpešti.

Svi moramo da budemo svjesni gde se Srbija nalazi, dodaje Drobac, i kakve su zemlje oko nje. Ukoliko već imamo granicu sa BiH u kojoj postoji sukob na političkom nivou i Kosovo i Metohiju koje prednjači u islamskom ratu i koje okuplja ljude sa ratišta,  sagovornik Sputnika upozorava da ćemo biti još veći problemi ako migranti riješe da ostanu u Srbiji. 

„Cifre su cifre – Srbija ima oko šest miliona stanovnika, u našim kampovima je oko šest hiljada migranata, a van njih je oko hiljadu. Možemo možda da primimo još tri hiljade ali šta je sa preostalih stotinu hiljada? Mi nemamo tu prostora da trgujemo ali se, takođe, postavlja pitanje sa kim? Odgovor je da oni nemaju predstavnika, nemaju rukovodstvo ali znamo da imaju novac, mape puta i cilj gde treba da dođu. To je ozbiljna situacija sa kojom treba i ozbiljno da se nosimo“, zaključio je Rade Drobac.