U Muzeju Hercegovine profesor Duško Pevulja predstavio je  prvi  srpski književni  časopis „Slaveno-srpski magazin /Slaveno-serbskij magazin/“ koji je preveden na savremeni srpski jezik.

slaveno srpski casopis.JPG

Značaj ovog izdanja je u tome što je ovo prvi srpski južnoslavenski književni časopis koji se pojavio 1768. godine u Veneciji. Povodom 250 godina od objavljivanja, prošle godine došlo se na ideju da se prevede na savremeni srpski jezik.

Pevulja je rekao da se samo godinu dana prije objave "Slaveno-srpskog magazina" pojavio italijanski, a 14 godina ranije i ruski časopis - tako da se u to vrijeme pratilo šta se dešava u  Evropi i ova časopisna forma je bila omiljena u 18. vijeku.

„Ovaj časopis je objavljen na mješavini slaveno-srpskog i crkveno-slovenskog jezika i po prvi put preveden na savremeni srpski jezik i na taj način dostupan je čitaocima. To je kultna knjiga srpske književnosti i kulture, njen istinski dragulj“, rekao je Pevulja.

Časopis je preveo Borivoje Čalić iz Vukovara, a Zaharije Orfelin, koji je priređivač časopisa, takođe je bio iz Vukovara.

Pojavio se samo jedan broj “Slaveno-srpskog magazine” i to svjedoči koliko je preuranjen pokušaj i koliko je Orfelin išao ispred svog vremena. Naredni književni časopis srpska književnost, kultura i narod čekao je više od pola vijeka.

„Privukao me interesantan sadržaj časopisa koji je i danas aktuelan. Ima komunikaciju sa današnjim čataocima i svi oni problemi koji su zastupljeni u časopisu i tematska raznovrsnost  je interesantna i sadašnjim čitaocima”, istakao je Pevulja.

U istoriji srpske književnosti i kulture moglo se dosta čuti afirmativnih riječi o „Slaveno-srpskom magazinu“ i nevjerovatno je da takav poduhvat i podvig nije preveden do današnjeg vremena.

Profesoru Puvelji je posebno drago što je magazin objavljen u Republici Srpskoj, jer ovaj magazin predstavlja istinsko kulturno blago srpske književnosti i srpskog naroda.

Magazin čine spisi praktičnog bogoslovnog i zabavnog karaktera, raspravljanje o moralnim problemima, te pitanja vaspitanja koja su potpuno aktuelna i danas.