Odbornici DNS-a Petar Ivanković i Bojan Šapurić, SDS-a Mirjana Ratković, Vidomir Begenišić i Borivoje Ninković i odbornik Poligrafa Zoran Anđušić danas nisu podržali dnevni red trebinjske lokalne skupštine.

skupstina trebinje.jpg

Odbornik Šapurić tražio je da se tačka dnevnog reda o dugoročnom kreditnom zaduženju grada u visini 5,5 miliona KM povuče sa dnevnog reda, ali ostatak većine od 19 odbornika to nije podržao.

Šapurić je u obrazloženju istakao da je ovo kreditno zaduženje previsoko.