Defileom ulicama grada, maturanti Centra srednjih škola večeras su ozvaničili kraj srednjoškolskog obrazovanja.

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019.jpg

Više od 120 maturanata gromoglasnim aplauzom pozdravila je brojna rodbina, prijatelji i građani.

Defile je predvodio đak generacije Vladimir Gutić.

Srećno maturanti!

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (1).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (2).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (3).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (4).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (5).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (7).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (8).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (9).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (10).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (11).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (12).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (13).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (14).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (15).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (16).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (37).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (38).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (39).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (40).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (41).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (42).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (43).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (44).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (45).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (46).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (47).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (48).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (50).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (51).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (52).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (53).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (54).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (55).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (17).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (18).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (19).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (20).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (21).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (22).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (23).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (24).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (25).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (26).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (27).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (28).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (29).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (30).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (31).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (32).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (33).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (34).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (35).jpg

matursko vece centra srednjih skola trebinje 2019 1 (36).jpg

IMG_20190522_37422.jpg