Kompletna opština Nevesinje dobila je danas struju poslije osam dana prekida u elektrosnabdijevanju.

nevesinje.jpg

Struja je stigla u 14.45 časova nakon što je završeno otklanjanje kvara na prenosnoj 110 kilovoltnoj mreži u Dračevicama kod Mostara. 

U "Elektro-Nevesinju" su naveli da je uspješno obavljeno vraćanje na glavni dalekovod i da nema prijavljenih kvarova na lokalnoj mreži, javilo je Radio-Nevesinje. 

Havariju na dalekovodu Mostar-Nevesinje, koji je u vlasništvu "Elektroprenosa BiH", izazvao je olujni vjetar 23. februara. 

Radnici "Elektro-Nevesinja" su nakon toga uspostavili dva alternativna napajanja - iz Berkovića i Mostara, što je omogućilo naizmjenično uključivanje potrošača u Nevesinju.