Narodni poslanik Nebojša Vukanović rekao je danas da su na brani „Grančarevo“ hidroelektrane „Trebinje jedan“ uočene pukotine, koje nisu sanirane, zbog čega je ugrožena bezbjednost ljudi i imovine nizvodno od ovog energetskog objekta.

nebojsa vukanovic he grancarevo  (1).jpg

Vukanović je istakao da posjeduje dokumentaciju koju čine stručne analize i mišljenja koja ukazuju da stanje nije alarmantno, ali da je problem ozbiljan i da je neophodno hitno utvrditi uzrok pokutina, a zatim i uraditi njihovu sanaciju.

On tvrdi da se u dokumentaciji koju posjeduje nalazi i mišljenje dekana Građevinskog fakulteta u Beogradu Vladana Kuzmanovića, koji je u toj analizi naveo da postoji više vrsta pukotina koje se kreću od temelja do krune brane, a koje su posebno izražene u pet blokova.

„Pukotine su, kako se navodi u toj analizi, na kruni brane i na licu, a očigledano je i procurivanje vode iz jezera na čeonu stranu brane“, navodi Vukanović.

Prema njegovim riječima, posebno je problematična mreža pukotina na blokovima četiri i pet, a prisutne su i potpukotine širine od dva do tri milimetra, između kojih su vidljivi tragovi procurivanja vode.

„Stručnjaci su uočili i promjeranje tla ispod temelja brane i temeljnih stopa lukova. Ovo je vrlo ozbiljan problem kome se treba pristupiti ozbiljno. Posebno me zabrinjava jer preporuka, koju je upravi HET-a dao profesor Kuzmanović - da do sanacije pukotina treba ograničiti vodu u jezeru na 380 metara, nije ispoštovana. Prije nekoliko dana visina vode u jezeru je bila na koti 386 metara“, tvrdi Vukanović.

Vukanović kaže i da posjeduje dokument u kome magistar građevinarstva Vicko Letica pojašnjava reviziju projekta sanacije, u kojoj navodi da se sanacija brane ne može vršiti dok se ne utvrdi šta je uzrok stvaranja pukotina.

nebojsa vukanovic he grancarevo  (2).jpg

„HET hoće da sanira pukotine ne ulazeći u to šta je njihov uzrok. Letica kaže da se nameće pitanje za projektanta – da li će po završetka ovakvog tima sanacije, bez poznavanja uzroka, brana 'Grančarevo' biti više stabilna ili nesigurna“, naveo je Vukanović

Iz HET-a su ranije za TrebinjeLive.info istakli da se brana "Grančarevo" hidroelektrane "Trebinje jedan" svakodnevno, putem mjerne opreme prati na 900 mjernih mjesta, sa kojih se nerijetko sagledava i do 10.000 različitih parametara, zbog čega se može ocijeniti da njena stabilnost nije ugrožena i da ispunjava sve uslove struke za bezbjedan rad u narednom višedecenijskom periodu

Hidroelektrana "Trebinje jedan" je prošle godine proslavila 50 godina uspješnog rada.

U pripremi projekta ove hidroelektrane, pored domaćih stručnjaka iz Jugoslavije, bili su angažovani i eksperti iz inostranstva i stručni timovi Ujedinjenih nacija.

Bio je ovo veliki ispit istraživačima, projektantima i graditeljima, a njihov uspjeh bio je još veći ako se zna da su projektovane postavke i predviđanja kasnije pokazali vrlo neznatna odstupanja.

Brana "Grančarevo" hidroelektrane "Trebinje jedan" je lučna brana dvostruke zakrivljenosti, sa perimetralnom fugom, građevinske visine 123 metra i dužine po kruni 439 metara. Njena debljina u dnu je 27 metara, a na vrhu 4,6 metara.

he-trebinje-1-grancarevo.jpg