Izborna kampanja za opšte izbore, koji će biti održani 7. oktobra, počela je danas i trajaće do 6. oktobra u 7.00 časova.

izbori-glasacka-kutija.jpg

Politički subjekti tokom izborne kampanje imaju pravo da na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost o svom programu i kandidatima. 

CIK posebnu pažnju skreće na korištenje jezika koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje. 

CIK BiH ima ovlaštenja da izrekne novčanu kaznu koja nije veća od 10.000 KM i ukloni ime kandidata sa kandidatske liste ako se utvrdi da je on lično odgovoran za povredu zakona ili čak ima mogućnost da poništi ovjeru političkog subjekta. Koja od ovih sankcija će biti izrečena, zavisi od težine prekršaja i učestalosti. 

CIK je pozvao političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, te zaposlene i na drugi način angažovane u izbornoj administraciji da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije, odnosno da vode fer, korektnu izbornu kampanju, a medije da doprinesu da kampanja protekne u demokratskom okruženju. 

Na opštim izborima biraju se Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, te Narodna skupština Srpske, kao i Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i skupštine 10 kantona u Federaciji. 

Na na izborima 7. oktobra između 7.497 kandidata bira se ukupno 518 nosilaca mandata. 

Na kandidatskim listama naći će se 128 političkih subjekata - 58 stranaka, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata. 

U poređenju sa opštim izborima 2014. godine, na ovogodišnjim ima 30 političkih subjekata više. 

Za ovogodišnje izbore ovjerene su 804 redovne kandidatske liste i 73 liste za kompenzacione mandate. 

Pravo glasa u oktobru ima 3.352.933 birača. Od toga je redovnih birača 3.254.767, raseljenih koji glasaju u odsustvu je 8.306, raseljenih koji glasaju lično 12.046, dok je za glasanje putem pošte registrovano 76.726 birača. 

Za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u inostranstvu registrovano je 1.085 lica. 

Po jedno biračko mjesto biće otvoreno u ambasadama BiH u Kamberi, Beču, Berlinu, Oslu i Beogradu, a biračka mjesta biće otvorena i u konzulatima u Čikagu, Minhenu, Štutgartu, Frankfurtu i Gracu. 

Kada je riječ o finansiranju izborne kampanje, Izborni zakon propisuje maksimalno dozvoljeni iznos za finansiranje troškova izborne kampanje. On se za ovogodišnje izbore računa tako da se broj birača u svim izbornim jedinicama u kojima politički subjekt ima kandidatsku listu ili kandidata pomnoži sa 0,30 KM, odnosno za kantonalne skupštine sa 0,20 KM. 

Procjena je da će sprovođenje opštih izbora koštati oko 8,5 miliona KM, od čega je 4,7 miliona KM namijenjeno za plaćanje članova biračkih odbora, 1,2 za štampanje, pakovanje i distribuciju glasačkog materijala i 650.000 KM za poštanske usluge dostavljanje glasačkog materijala. 

Prvi put na izborima 7. oktobra na biralištima, kojih će biti otvoreno oko 5.500, biće postavljene prozirne biračke kutije.