Fosil biljke iz Bileće na sedimentnoj krečnjačkoj ploči 20x12x1,5 centimetara, nastao procesom kompresije i karbonizacije. Dobro je očuvan, a gledan lupom - vide se pore na grančicama biljke.

biljka 01.jpg

Piše: MIRO ILIĆ

Fosil je iz perioda gornje krede, stadija turona prije 90 miliona godina, kada je ova oblast bila tropski arhipelag manjih ostrva u unutrašnjem moru, na zapadnom rubu okeana Tetis.

Vjerovatno, riječ je o kopnenoj biljci koju je potok ili kišna bujica sa ostrva sprala u plitku morsku lagunu, gdje je ubrzo zatrpana sedimentnim pijeskom i tokom miliona godina okamenjena.

U paleontološkoj literaturi ima mnogo različitih morskih i kopnenih biljaka iz perioda krede, ali nema taksonomski slične. Možda se radi o još nauci nepoznatoj vrsti biljke iz perioda krede!?

Fosil je u bilećkom kamenolomu 2009. godine pronašao moj rođak, koji mi ga je i poklonio.

On se bavi vađenjem, obradom i ugradnjom kamena kojim se popločavaju kuće. Pronalazio je fosile riba, puževa i školjki u veoma dobro očuvanom stanju. Sada su popločani (sa unutrašnje strane) na kućama u regionu.

biljka 02.jpg

Mnogi se u Bileći bave vađenjem i obradom kamena i nalazili su razne fosile. Možda još nepoznate, time jedinstvene i vrijedne - naučno i novčano. Iako je cijena fosila u svijetu dobro pala u odnosu na prije 30 godina, zbog mnogih otkrića u Africi i Aziji, ali i zbog poplave tržišta lažnim fosilima iz Kine koji su mašinski pravljeni i pigmentirani.

Nije moje da nekome govorim šta da radi sa svojinom, ali da je stotinak fosila sačuvano, mogli su u Bileći osnovati paleontološku izložbenu zbirku koja bi bila jedina tog tipa od Beograda do Jadrana.

Za takav jedinstveni projekat, dobila bi se novčana sredstva od stranih fondova za obnovu porušenog muzej sa stećcima na lijepom položaju iznad jezera - koji je danas divlja štala za krave.

Bileća bi bila poznata po nečemu progresivnom i pametnom. Ovako..., nemao ili ne znao, dođe ti na isto.

Mada, možda još nije prekasno...