Grad Trebinje finansiraće izgradnju puta od glavne saobraćajnice do novog groblja u prigradskom naselju Banjevci i novih šezdesetak parking mjesta s ciljem unapređenja saobraćajne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za obavljanje sahrana u ovom dijelu grada, rekao je Srni načelnik gradskog Odjeljenja za prostorno uređenje Marko Rikalo.

groblje banjevci (2).jpg

Rikalo je naveo da je iz budžeta grada za ovu namjenu izdvojeno oko 180.000 KM bez PDV-a (210.000 sa PDV-om), napominjući da je bilo neophodno uređenje ovog groblja, između ostalog i zbog nedostatka grobnih mjesta na Gradskom groblju u Podgljivlju. 

"Prema podacima iz komunalnog preduzeća, groblje Podgljivlje potpuno je zauzeto i više nema slobodnih parcela, pa se sve više građana odlučuje za kupovinu grobnih mjesta u Banjevcima, zbog čega je neophodno da se ono dovede u što bolje stanje", rekao je Rikalo i napomenuo da je to samo početak uređenja tog groblja. 

On je istakao da je prvo potrebno izgraditi saobraćajnicu i parking, nakon čega će biti potrebni radovi na unutrašnjem uređenju groblja, izgradnja staza i rasvjete, a sagledaće se i potreba za izgradnjom male kapele. 

Rikalo je dodao da će nova parking mjesta mnogo značiti, posebno u zimskih uslovima kada se stvara blato, te napomenuo da će i saobraćajna infrastruktura biti poboljašana izgradnjom oko 600 metara puta od glavne saobraćajnice do groblja, gdje će uski puteljak zamijeniti dvije saobraćajne trake, ivičnjaci, trotoari. 

groblje banjevci (1).jpg

Prema njegovim riječima, izvođač radova biće izabran otvorenim postupkom javne nabavke. 

"Prije nekoliko godina grad je uradio i plan parcelacije kojim je obuhvaćeno ovo groblje pa ćemo vidjeti šta se može iskoristiti, a uradićemo i projektnu dokumentaciju kako bi se riješila i oborinska odvodnja i ostala infrastruktura na groblju, od vode do rasvjete", istakao je Rikalo. 

On je podsjetio da su u završnoj fazi i radovi na uređenju parking prostora oko Gradske kapele i groblja u Podgljivlju, gdje se gradi osamdesetak novih parking mjesta.