Od 7.764 trebinjska penzionera njih 985 su po raznim osnovama u prošloj godini bili korisnici Centra za socijalni rad, odnosno 128 više nego godinu dana ranije, što ukazuje na težak socio-ekonomski položaj ove populacije, rečeno je danas na sjednici Skupštine grada.

skupstina trebinje

U informaciji dostavljenoj odbornicima navodi se da je u prošloj godini Udruženje penzionera grada Trebinja sredstvima od članarina i granta gradskog budžeta isplatilo 1.011 jednokratnih novčanih pomoći najugroženijim penzionerima u iznosu od 120.000 KM, pri čemu je još 550 zahtjeva ostalo neriješeno.

Gradsko udruženje penzionera koje je osnovano sredinom prošle godine novcem iz budžeta grada u drugoj polovini godine novčano je pomoglo 413 penzionera sa ukuppno 37.000 KM.

Upravo ova dva udruženja danas su izazvala najviše pažnje u Skupštini grada, jer je Udruženje penzionera grada Tebinja koje djeluje godinama unazad u prošloj godini iz budžeta podržano sa 12.000 KM, dok je novoosnovanom udruženju iz ovog granta pripalo 52.000 KM.

U informaciji je navedeno da će se sredstva namijenjena ovoj populaciji ubuduće raspoređivati ocjenjivanjem projekta, po osnovu javnog poziva na koji mogu da konkurišu.

Opozicioni odbornici su oštro reagovali na "takav odnos prema penzionerima", smatrajući da se dijele i stranački koriste.

Odbornik PDP-a Zoran Anđušić kaže da se problemi penzionera ne mogu rješavati u udruženjima, navodeći da je sva "zbrka" nastala zbog "dupliranja penzionera", te da treba preispitati postojanje ovih udruženja.

Njegov stranački kolega Saša Borjan smatra da Gradska uprava favorizuje određenu grupu penzionera, a drugu zapostavlja.

"PDP se protivi dijeljenju penzionera po stranačkoj pripadnosti i smatra da je nedopustivo da se partijski interesi stave ispred interesa penzionera koji su najugroženija kategorija u gradu Trebinju", rekao je Borjan.

Na "zloupotrebu penzionera" i nepravično raspoređivanje novca udruženjima ukazali su i Ljubiša Krunić iz PDP-a i odbornik SDS-a Vidomir Begenišić, koji su tvrdili da "emisari" novoosnovanog udruženja penzionera sa novčanom ili paketima pomoći "podmićuju" penzionere da pređu u njihovo udruženje, odnosno da se iščlane iz legalno izabranog udruženja.

Odbornik PUP-a Đoko Tarana odbacio je optužbe o zloupotrebama novca, dodajući da su novo udruženje, na demokratski sprovedenim izborima, upravo formirali penzioneri nezadovoljni netransparantnim radom i "tajno sprovedenim izborima" u Udruženju penzionera grada Trebinja.

Odbornoci Skupštine grada danas su jednoglasno odlučili da se Gradu Sunca poslovnog sistema "Svislajon" u vrijeme izgradnje ovog turističkog kompleksa cijena vode bude 50 odsto jeftinija.

Ranije je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović preduzeću "Vodovod" podnio inicijativu da voda za potrebe izgradnje Grada sunca od aprila bude jeftinija za 50 odsto.