Crkve i vjernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas obilježavaju Uskrs, praznik kojim se slavi Hristovo vaskrsnuće. uskrs

 Najveći praznik hrišćanstva, dan uskrsnuća Isusa Hrista, proslavljaju Katolička, Protestantska, Anglikanska i brojne manje hrišćanske crkve Zapada.Uskrs je najveći hrišćanski praznik. Njime hrišćani slave jednu od centralnih dogmi vjere, Isusovo uskrsnuće.

Pripreme za Uskrs i u zapadnom i u istočnom hrišćanstvu počinju postom.

Prema hrišćanskom vjerovanju, Isus Hristos je osuđen u četvrtak, razapet na krstu u petak, a u nedjelju je uskrsnuo.