Gradska organizacija Crvenog krsta Trebinje nastavila je sa aktivnostima pomoći migrantima, a ovoga puta proveli su preventivnu akciju postavljanju plakata sa upozorenjima na opasnost od mina na rutama kuda oni prolaze iz pravca Crne Gore.

crveni krst mine migranti zupci

Članovi mobilnog tima Crvenog krsta sa kordinatorom za deminiranje lijepili su plakate na području Zubaca, u neposrednoj u blizini minskih površina, i na taj način skrenuli pažnju migrantima da ne bi ušli u minska polja.

"Moram da se zahvalim Međunarodnu komitet Crvenog krsta /MKCK/ i Međunarodnoj organizaciji za migracije /IOM/ koji su podržali ovaj vid aktivnosti", rekao je Aleksandar Koprivica, sekretar Gradske organizacije Crvenog krsta Trebinje.

Plakati upozorenja postavljaće se sve do granice sa Federacijom BiH i to na mjestima koja su, u saradnji sa mještanima okolnih sela, utvrđena kao migrantske rute.

Pored Crvenog krsta, u ovu aktivnost je uključena i Javna ustanova "Ekologija i bezbjednost".

Uz ovu akciju, Crveni krst istovremeno sa Centrom za socijalni rad vrši i podjelu odjeće i tople garderobe za socijalno ugrožene ljude na selima oko Trebinja.