Obavještavamo roditelje da će u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” u Trebinju početi implementacija Programa za djecu u godini pred polazak u školu, koja će trajati od 1. marta do 31. maja 2018. godine.

predskolska priredba nasa radost (2)

Ovim programom biće obuhvaćena djeca rođena 31.8.2011. do 31.8.2012. godine koja do sada nisu bila obuhvaćena nikakvim vidom predškolskog obrazovanja.

Upis se vrši svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 sati u prostorijama dječijeg vrtića u Bregovima.

Prijave za upis djece popunjava stručna služba na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih za dijete koje se upisuje, a koji sadrži i JMBG roditelja najkasnije do 6. februara 2018. godine.