Srpska pravoslavna crkva /SPC/ obilježava danas praznik posvećen Svetom apostolu Andreju Prvozvanom, koji je bio apostol Carigrada i Rusije i patron ruskog carstva i doma Romanovih.

sveti andrej prvozvani

Andrej Prvozvani ili Andrija je poznat kao ličnost Novog zavjeta, koga je sam Isus Hristos prvoga pozvao da bude njegov učenik i apostol. Bio je sin Jone i brat svetog Petra. Nazvan je Prvozvani, zato što je prije svih apostola postao sljedbenik i učenik Isusa Hrista.

Rođen je u jevrejskom mjestu Vitsaida, bio je ribar kao i njegov brat apostol Petar. Pošto je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista i pozvao svoje učenike da slijede Hrista riječima: „Gle, jagnje Božje“ (Jov. 1, 36), Andrej je bio jedan od prvih koji je to učinio.

Najprije je bio učenik Jovana Krstitelja, ali kada je vidio Isusa pošao je za njim kao prvi apostol i priveo vjeri i svoga brata Petra. Nakon smrti Isusa Hrista, njegovog vaskrsenja i vaznesenja, Andrej je zajedno sa ostalim apostolima, na dan Pedesetnice, primio Duha Svetoga u vidu ognjenog jezika, i pošto su kockom određivali zemlje u kojima će propovijedati, on je dobio: Vitiniju i Propontidu sa Halkidonom i Vizantijom, Trakiji i Makedoniji, sve do Crnog Mora i Dunava, Tesaliju, Grčku, Ahaju, Amintin, Trapezunt, Irakliju i Amastridu.

U Vizantiji je postavio prvog episkopa – svetog Stahija, u Kijevu je pobio krst i prorekao sjajnu hrišćansku budućnost ruskom narodu. Na tom mjestu kasnije je nastala Kijevsko-Pečerska lavra (pogledaj OVDJE).

andrej prvozvani ukrajina Apostol Andrej Prvozvani postavlja krst na Kijevskom brdu, na mestu gde je kasnije nastala Kijevsko-Pečerska lavra.

Po Trakiji, Epiru, Grčkoj i Peleponezu preveo je mnogo naroda u vjeru i postavio im sveštenike i episkope. U gradu Patrasu pridobio je mnoge za vjeru Hristovu, a među njima su bili brat i žena carskog namjesnika Egeata. Namjesnik je zbog toga naredio da se sveti Andrej razapne na krst.

Sve vrijeme dok je visio živ na krstu, govorio je pouke hrišćanima okupljenim oko krsta.

razapet sveti andrej prvozvani

Prisutni narod je htio da ga skine sa krsta, ali im vojnici to nisu dozvolili. Pred svoju smrt se pomolio i izgovorio riječi koje su ostale zabilježene: "Gospode Isuse Hriste, ne dopusti da me skinu s krsta, na kome visim radi imena tvog, nego me primi, učitelju moj: Tebe zavoljeh, tebe poznah, tebe ispovijedam, tebe vidjeti želim, što jesam tobom jesam. Gospode Isuse Hriste, primi u miru duh moj, jer već je vrijeme da dođem k tebi i da gledam tebe, za kojim silno čeznem! Primi me, učitelju blagi, i učini da ne budem skinut s krsta prije no što ti primiš duh moj!". Nakon toga je umro.

To se deselo novembra mjeseca 62. godine, a njegove mošti prenijete su u Carigrad. Svetiteljeva glava sada se nalazi u Rimu, a jedna ruka u Moskvi.

Ranije se svetkovala i kao narodni praznik, jer je za vrijeme Karađorđa na taj dan Beograd oslobođen od Turaka.

Tropar Sveti apostol Andrej Prvozvani

krst andrej prvozvani