Srpsko kolo, tradicionalni narodni ples upisan je na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

koncert kolo trebinje 2017 (1)

Kako piše na sajtu "UNESKO-a", srpsko kolo je kolektivni ples koji izvode plesači koji međusobno formiraju lanac, i obično se kreću po kružnoj liniji držeći se za ruke. Izvodi se uz pratnju muzike na privatnim i javnim okupljanjima i "uključuje članove lokalne zajednice."

"Kulturno umjetnička društva i narodno plesne trupe su takođe važni nosioci i praktičari ovog plesa. Kolo ima važnu integrativnu društvenu funkciju, njegujući kolektivne identitete i nosi oznaku lokalnih i regionalnih zajedničkih identiteta", saopštio je UNESKO.

Kolo se igra tokom proslava najvažnijih događaja u životima pojedinaca i zajednica.

"Direktno učešće je najčešći način prenošenja vještina, a vješti plesači motivišu druge igrače. Međutim, može da se nauči i preko obrazovnih sistema, u baletskim i muzičkim školama", piše na portalu "UNESKO-a".

Odluku o upisu kola donio je 7. decembra 2017. godine Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, na svom 12. redovnom zasjedanju koje se održava na ostrvu Čedžu, u Južnoj Koreji, objavio je Etnografski muzej u Beogradu.

Kolo će postati međunarodno vidljivije

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Muzeja, procedura za upis tradicionalne narodne igre kolo na Reprezentativnu listu nematerijalnog kultrunog nasljeđa čovječanstva započeta je na osnovu odluke Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe u decembru 2015. godine .

Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu pripremio je nominacijski dosije koji je u martu 2016. godine Ministarstvo kulture uputilo u proceduru usvajanja.

U saopštenju se navodi da je dosije pripremljen u saradnji sa predlagačima elementa za Uneskovu listu, Fakultetom muzičke umjetnosti, Ansamblom tradicionalnih igara "Kolo" i Centrom za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije.

Kolo je najraspostranjenija igra na teritoriji cijele Srbije, a pored srpskog pravoslavnog stanovništva, koje ga smatra obilježjem nacionalnog identiteta, izvode ga i druge etničke i konfesionalne zajednice.

Izvode ga lančano povezani igrači, uz muzičku pratnju, koju igrači prate izvodeći različite vrste koraka.

"Upis elementa na Uneskovu listu znači da će ovaj dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa postati međunarodno vidljiviji, ali i da će različite zajednice jasnije uvidjeti da dijele zajedničko nasljeđe, podstaći ih da u većoj mjeri komuniciraju i budu spremne da učestvuju u zajedničkim aktivnostima, programima i projektima za očuvanje i prenošenje elementa", navodi se u saopštenju.