Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su na današnjem zasjedanju Nacrt budžeta grada za 2018. godinu u visini od 26.575.000 KM.

skupstina trebinje

Ukupna budžetska sredstva su za 16,7 odsto veća od budžeta grada za 2017. godinu, a za 7,6 odsto manja od rebalansa ovogodišnjeg budžeta.

Budžet čine poreski i neporeski prihodi u visini od 21.589.000, transferi 465.000 KM, primici za nefinansijsku imovinu 2.838.000 KM, primici od finansijske imovine 21.000 KM, primici od zaduživanja 1.077.860 KM i ostali primici 584.140 KM.

Poreski prihodi su planirani u iznosu od 10.145.000 i veći su za oko tri odsto od rebalansa budžeta za 2017. godinu, dok su neporeski prihodi planirani u visini od 11.444.000 KM, koji su za oko 22  odsto viši u odnosu na rebalans.

Što se tiče rashoda, nacrt budžeta predviđa 24.543.860 KM, što je za oko jedan odsto manje od rebalansiranog budžeta za 2017. godinu. Najviše otpada na tekuće rashode i to 18.777.260 KM, od kojih je najviše predviđeno za rashode za lična primanja - 8.401.200 KM što je za oko 31 odsto ukupnog budžeta.

Za kapitalne investicije u narednoj godini nacrt budžeta predviđa 6.039.600 KM.

Za navodnjavanje Trebinjskog polja biće izdvojeno 750.000 KM, za nastavak radova na izgradnji vatrogasnog doma 370.000, popločavanje pješačkih zona 200.000 KM, popločavanje Starog grada 200.000 KM, ugradnju LED rasvjete 300.000 KM, sanacija Poslovnog centra "Tini" 460.000 KM, izgradnja parkinga kod Gradsa Sunca, atletskog stadiona na "Policama"...

Opozicija je zamjerila da vlast prodaje gradsku zemlju, iako to najviše zamjerano prethodnoj gradskoj vlasti.

"Ranije je zemlja u Trebinjskom polju prodavana po 60 a sada po 120 KM. Ne prodajemo kao naši prethodnici u bescjenje. Zemlju koja je van grada prodavali su za 4 KM, a danas se tamo zemlja prodaje za 20 KM", poručio im je gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.

Prijedlog nacrta budžeta, osim odbornika PDP-a i SDS-a, nisu podržala ni dva odbornika DNS-a - Petar Ivanković i Bojan Šapurić, tvrdeći da nisu podržani njihovi prijedlozi kapitalnih investicija, što je ispraćeno aplauzom opozicionih odbornika.

Odbornici su prethodno usvojili Strategiju razvoja grada Trebinja od 2018. do 2027. godine, dok su tokom aktuelnog časa postavljali pitanja nadležnim u Gradskoj upravi, Skupštini grada, javnim ustanovama i preduzećima...