Radovi na izgradnji sistema za navodnjavanje Trebinjskog polja i vodozahvata za Zubce, počeli su proteklih dana, a vrijednost cjelokupne investicije je oko devet miliona KM, od kojih su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posredstvom Svjetske banke (85 odsto) i Grad Trebinje (15 odsto) obezbijedili 5,8 miliona KM i Hidroelektrane na Trebišnjici oko tri miliona KM.

vodozahvat zubacki plato

Radovi se izvode na rezervoaru „Obodina“, za koji je već urađen pristupni put, a ove nedjelje će stići i cijevi koje će biti ugrađene u navedenisistem.

Tvorac idejnog rješenja, Duško Vujović iz HET-a, kaže da resorno ministarstvo i grad finansiraju izgradnju dvije pumpne stanice u Zasad polju i Mokrom polju, vodozahvat za zubački plato i izgradnju skoro deset kilometara glavnog transportnog cjevovoda od pumpne stanice Zasad polja, preko Gomiljana i Volujca do pumpne stanice Mokro polje (na cjevovodu za Plat), te od pumpne stanice Mokro polje do razvodnog postrojenja (RP400kV) , gdje se spaja sa rezervoarom za Zupce, čija je zapremina 200 m3.

Rok za završetak radova je 365 dana, stručni nadzor nad ovim radovima će vršiti „Direkcija za obnovu i izgradnju“ pri Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Izvođači radova po ovom ugovoru su konzorcij „Buk promet“ iz Bijeljine i „Herc Gradnja“ iz Bileće.

Po ugovoru koji finansira HET, izvodiće se radovi na preostalom dijelu glavnog distributivnog cjevovoda - od pumpne stanice Zasad polje, preko Pridvoraca i Aleksine Međe do razvodnog postrojenja (RP400kV), odnosno do spoja sa cjevovodom za vodozahvat Zubaca i sekundarna mreža u dužini oko 25 kilometara.

"Nastaviće se i radovi u Mokrom polju, postaviće se mjerno regulaciona oprema na izgrađenom sistemu, izgraditi rezervoar u Kremenom dolu i dio cjevovoda prema Poljicu", rekao je Vujović.

Radovi su povjereni firmama „Apis“ iz Trebinja i „Buk promet“ iz Bijeljine. Rok za završetak radova je 660 dana od uvođenja izvođača u posao.

HET će realizacijom ovog projekta ispuniti obaveze iz vodoprivredne dozvole i u saradnji sa gradom Trebinjem i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, omogućiti navodnjavanje više od 1.000 hektara obradive površine po najsavremenijim metodama, ali i stvoriti uslove za intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje.

„Novi sistem će koristiti hidro potencijal HE 'Trebinje II“ preko postojećeg vodozahvata na tunelu za Plat, a novi vodozahvat – pumpna stanica u Zasad polju služila bi za dopunjavanje sistema vodom iz korita Trebišnjice. Time će biti eliminisani problemi sa navodnjavanjem Mokrog polja u bezvodnom periodu, tokom redovnog godišnjeg remonta objekata hidrosistema Trebišnjice“, pojasnio je Vujović.