Prenizak unos magnezijuma kroz duže vrijeme povećava rizik od nastanka najčešćih hroničnih bolesti današnjice, među kojima je i dijabetes tipa 2, pokazuju rezultati analize objavljene u časopisu "Pharmacological Research".

magnezijum

Analiza je pokazala da dodatni unos magnezijuma, putem ishrane, povoljno utiče i na nivo glukoze u krvi i na insulinsku osjetljivost, kako kod oboljelih od dijabetesa tako i kod ne-dijabetičara.

Magnezijum je mineral od neprocjenjive fiziološke važnosti za organizam i ishranom bismo trebali da osiguramo unos od 375 mg dnevno.

Ne samo da hronično nedovoljan unos magnezijuma povećava rizik od nastanka dijabetesa tipa 2, već i osobe koje boluju od dijabetesa češće imaju smanjeni nivo magnezijuma u ćelijama u odnosu na ne-dijabetičare.

Sve više se govori o značaju vode koja sadrži magnezijum, što potvrđuje istraživanje objavljeno u časopisu "Nutrients", koje je pokazalo da je viši nivo magnezijuma u vodi za piće značajno povezan s nižim rizikom smrtnosti od koronarne bolesti srca.