Na području 27 država EU, te Norveške, Švedske, Moldavije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kolumbije i Sjedinjenih Američkih Država provedena je operativna akcija kodnog naziva ''Dragon'' i to u periodu od 9. do 13. oktobra.

Policija dokaz

Operacija '"Dragon" je četvrta u seriji zajedničkih akcija koje provode članice EU, EU agencije i partneri pod okriljem Evropola i uz podršku Evrojusta, Frontexa i Interpola, a koja je usmjerena na borbu protiv međunarodnog i organiziranog kriminala.

Operativna akcija "Dragon" je na teritoriji Bosne i Hercegovine provedena u periodu od 11. do 13. oktobra 2017. godine, a operativne mjere agencija za provođenje zakona su bile usmjerene na otkrivanje i suzbijanje nezakonitih migracija, kao i drugih kriminalnih aktivnosti koje prate nezakonite migracije kao što su krijumčarenje nezakonite robe, trgovina ljudima, krivotvorenje dokumenata, a ne zanemarujući sprečavanje i rasvjetljavanje drugih krivičnih djela u oblasti organizovanog kriminala.

U BiH koordinator operacije je bila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH - odsjek za saradnju s Evropolom, gdje je bio uspostavljen Koordinacioni centar za Bosnu i Hercegovinu u kojem su učestvovali predstavnici agencija za provođenje zakona iz BiH.

Pored Direkcije u operaciji su učestvovali pripadnici 16 agencija za provođenje zakona i to: Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancijama BiH, Federalna uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policija Brčko distrikta BiH, MUP-ovi kantona Federacije BiH.

Tokom realizacije operativne akcije, agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini su lišile slobode 56 osoba, te ukupno kontrolirale 39.461 osobu, 9.138 vozila, šest vozova, 427 autobusa, 850 kamiona i 670 lokacija.

Takođe su zaplijenjena četiri vozila, sedam mobilnih telefona, 0,702 kg droge, 112 kg duvana/cigareta, novac: 49.000RSD, 2.900USD, 13.500 EUR, te dvije SIM kartice i dvije bankovne kartice.

Agencije za provođenje zakona su inicirale pet novih istraga a koje se tiču ilegalnih migracija, krijumčarenje droge i cigareta.

Tokom akcije "Dragon", između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini ostvaren je visok stepen komunikacije, koordinacije i saradnje.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH se zahvaljuje agencijama za provođenje zakona u BiH i inostranstvu koje su učestvovale u pripremi i realizaciji ove operativne akcije, te ističe spremnost za kontinuirano poduzimanje daljnjih mjera i radnji iz njene nadležnosti u cilju suzbijanja svih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminaliteta, saopšeno je iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.