Trebinjac Svetozar Basor po svojoj ideji i svom patentu počeo je proizvodnju zaštita električnih uređaja u domaćinstvu i biro-opreme od struja groma, što je inovativnost u cijelom svijetu zbog čega je uspio da registruje i patent u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu.

svetozar basor trebinje

Proizvodena zaštita odnosi se na kućanske aparate  i postavlja se u produžni kabl. Ovom zaštitom se mogu zaštititi potrošači koji troše 16 ampera struje - odnosno na jednu zaštitu mogu se priključiti, na primjer, računar, televizor, klima uređaj i frižider.

Sa ovom zaštitom struja groma ne može da prođe do potrošača, pa će uz minimalno ulaganje biti obezbijeđena zaštita svih vrsta uređaja - vrijedna nekoliko hiljada maraka, jer se više neće dešavati da od udara groma u istom momentu "crknu" televizor, računar, telefon, veš mašina, šporet.

Basor je patent registrovao još 2003. godine, ali se tek sada odlučio na proizvodnju jer su dogovori sa Telekomom i elektrodistribucijom o ugradnji zaštite u njihove uređaje i distributivne ormane bili gubljenje vremena. Patent se odnosi na oblast telekomunikacija, mrežnih napona i oblast visokih napona svih nivoa.

svetozar basor trebinje

On je rezultat Basorovog dugogodišnjeg rada u "Telekomu", gdje se pored redovnih poslova i funkcija bavio i određenim izučavanjem, odnosno - šta se dešava kad struje groma uđu u kabl.

"Tu nije bilo nikakve literature, a nema je ni sada sem mog izvještaja o ispitivanju. Patent je priznat kao novina i metoda koja se prvi put pojavljuje u svijetu", ponosno priča Basor, priznati inovator i inženjer iz Trebinja.

S obzirom na to da je patent predao na registraciju u pomenuti Zavod u Beogradu, slijedila je njegova provjera. Ubrzo je utvrđeno - stvorene su sve pretpostavke da se on registruje.

Ispitan je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu kod profesora Milana Savića, gdje mu je tom prilikom i izdat sertifikat da se njegov patent može koristiti u zaštiti od struja groma.

Zaštitu je postavio u produžni kabl i ona zaustavlja struje groma, transformiše ih u napon, koje preko katodnog odvodnika koji je tu smješten i preko uzemljenja koje je obavezno odlazi u zemlju.

svetozar basor trebinje

"Uz ovu zaštitu potrebno je obavezno izraditi uzemljenje, za koje treba 1-2 kvadrata bakarne žice i odvesti je u zemlju, a nikako se ne smije vezati na nulu", jasan je Basor.

Ova vrsta uzemljenja se ne smije postavljati ni blizu gromobranskog uzemljenja, a priključak se vrši na izvod koji je Basor ugradio u  produžni kabl.

Ukoliko se radi o stambenom objektu sa više spratova, neophodno je postaviti zaštitu u distibutivni orman poslije sata za obračun potrošnje električne energije, čime će se obezbijediti stoodstotna zaštita od struja groma.

Ovo se i odnosi i na individualne objekte u kojima nije urađeno uzemljenje.

svetozar basor trebinje

U one zgrade u kojima je izvedeno uzemljenje - neophodno je samo izvršiti priključak na izvod u produžnom kablu i zaštita je aktivirana, pojasnio je Basor.

Cijena jednog produžnog kabla sa ugrađenom zaštitom je 50 KM, a sama zaštita ima godinu dana garancije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: +38766/700-705 ili putem imejla: svetozar.basor@yahoo.com.