Počeli su radovi na sanaciji oštećenog dijela zgrade Muzeja Hercegovine - atike zapadne fasade pored satnog mehanizma, koji je oštećen od udara groma u noći između 12. i 13. avgusta.

sanacija muzej hercegovine

Radove izvodi Građevinsko preduzeće "Siga" iz Trebinja.

Prema riječima Ivane Grujić, direktora ove ustanove, finansijske troškove radova snosi Grad Trebinje - odjeljenje za Opštu upravu, s obzirom na to da je ovaj objekat vlasništvo grada, odnosno republike.

Ona je dodala da je pribavljena neophodna dozvola od Zavoda  zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, čija se saglasnost čekala u proteklom periodu.

"Muzej je spomenik kulture proglašen 1951. godine u okviru Starog grada, a od prije deset godina je na preliminarnoj listi nacionalnih spomenika kulture", pojasnila je Grujić.

Sanacija bi trebala da traje najmanje deset dana, jer je teško utvrditi kolika je pukotina dok se cijelo oštećenje prvo ne ukloni na bezbjedan način.