Na održavanju čistoće u Trebinju svakodnevno je angažovano nekoliko desetina radnika "Komunalnog", a u ovom preduzeću najavljuju da će u narednom periodu provesti čitav niz novih projekata koji će dodatno doprinijeti da naš grad bude ljepši i čistiji.

cvjecari nedeljko lambeta komunalno (1)

U planu imaju  da nabave specijalizovano vozilo za pranje gradskih saobraćajnica, a uveliko se razmišlja i o ugradnji podzemnih kontejnera, prvenstveno oko zidina Starog grada.

"Gradovi u regionu već uveliko prelaze na takozvane podzemne kontejnere. Pokazali su se kao dobro rješenje. Nadam se da ćemo i u Trebinju uskoro realizovati ovu ideju", kaže za TrebinjeLive.info Nedeljko Lambeta, direktor "Komunalnog".

Uz ovo, nadležni u Komunalnom su već realizovali zamjenu otvorenih kontejnera za zatvorene, a u planu imaju i da počnu sa rekonstrukcijom kompletnog sistema za navodnjavanje, koji će omogućiti da u narednim godinama cijeli grad bude svojevrsna oaza zelenila, što sada nije slučaj.

Biće nabavljene i nove kante za smeće, kao i žardinjere, koje će dodatno uljepšati ulice Trebinja.

Lambeta sa ponosom ističe da je na čišćenju i uređenju trotoara, šetališta, pražnjenju kontejnera, održavanju zelenih površina i drugih lokacija angažovano 50 ljudi, koji sada rade u dvije smjene kako bi grad bio što čistiji.

Da bi ljudstvu olakšali svakodnevne aktivnosti, nabavljena je čistilica za pješačke zone sa nastavkom jačine 500 bara, čija je vrijednost oko 40.000 KM.

"Čistilica je već u upotrebi, koristi se za čišćenje i pranje korzoa i mosta i vrlo smo zadovoljni njenom efikasnošću", navodi Lambeta, ističući da je posljednje vozilo nabavljeno 2015. godine i da vozni park broji 14 specijalnih i jedno putničko vozilo.

Trebinjci imaju sve manje zamjerki na redovan odvoz smeća. Kontejneri se prazne od četiri do šest puta sedmično, u zavisnosti od toga gdje se nalaze, ali, Lambeta obećava, u narednom periodu usluga će biti još kvalitetnija.

A da bi se ovo postiglo, u narednim godinama biće neophodno proširenje gradske deponije "Obodina", čiji su kapaciteti sve popunjeniji, a u planu je i formiranje deponije građevinskog otpada.

Lambeta napominje da i dalje postoje divlje deponije, ali u dosta manjem obimu nego u ranijem periodu, apelujući na sugrađane da prijave nesavjesne građane nadležnim inspekcijama.

On kaže i da je saradnja sa nadležnim gradskim službama dobra, jer svi imaju isti zadatak - da Trebinje bude ljepše i čistije mjesto za život.

"Otvoreni smo za sve primjedbe i sugestije. Participacija građana je veoma bitna, jer su oni korisnici usluga i oni ih plaćaju", pojašnjava Lambeta.

Govoreći o prijedlogu da se uspostavi jedinstvena naknada za održavanje grobnih mjesta na dva gradska groblja - u Podgljivlju i Banjevcima, Lambeta kaže da će se ona početi primjenjivati u ovoj godini, ali da će detalji u vezi nje biti poznati uskoro.

Naknadom će se, pojašnjava, obezbijediti kvalitetnija i sveobuhvatnija usluga održavanja groblja koja podrazumijeva održavanje zelenih površina - košenje travnjaka, održavanje ukrasnog rastinja, te uređenje puteva i staza, koji su u veoma lošem stanju.

"Grad je u ovoj godini predvidio uređenje staza u groblju u Podgljivlju. Neće se moći urediti sve odjednom, ali je važno da se krene sa ovim poslom. One koje ne uradimo u ovoj godini, završićemo u narednom periodu", obećava Lambeta.

Da bi svi predviđeni ciljevi bili postignuti, neophodno je domaćinsko poslovanje "Komunalnog". Zato je, kaže nam Lambeta, veoma bitno da ovo preduzeće posluje pozitivno i iz sopstvene dobiti ulaže u modernizaciju na zadovoljstvo svih korisnika usluga ovog preduzeća.